Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do filologii [WH-FW-I-1-WstFilol] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do filologii [WH-FW-I-1-WstFilol]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-16 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2023-06-19 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 74
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Saganiak
Literatura:

Literatura:

- Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003 [wybór]

- Bachtin Michaił, Problem tekstu. Próba analizy filozoficznej, przeł. Jerzy Faryno, „Pamiętnik Literacki” 1977 z. 3.

- Bartmiński Jerzy, Stanisława Niebrzegowska Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2012

- Dobrzyńska Teresa, Tekst. Próba syntezy, [w:] Problemy teorii literatury, s. 4, Ossolineum, Wrocław 1998

- Eco Umberto, Poetyka dzieła otwartego, [w:] tegoż, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973, rozdział: Poetyka dzieła otwartego

- Foucauld Michel, Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane, red. Tadeusz Komendant, przeł. Bogdan Banasiak, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999

- Gadamer Hans-Georg, Język i rozumienie, wyb., przekład i posłowie Piotr Dehnel i Beata Sierocka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003

- Górski Konrad, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011 (lub inne wydania)

- Juszczak Wiesław, Poeta i mit, Wołowiec 2014

- Kuckenburg Martin, Pierwsze słowo, przeł. Bartosz Nowacki, PIW, Warszawa 2016, 2021

- Mayenowa Maria Renata, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Ossolineum, Wrocław 1978

- Clive Staples Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, wyd. I: Warszawa 1986 [dotyczy modelu świata, uznawanego w kulturze dawnych wieków]

- Ong Walter Jackson, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Józef Japola, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

- Podraza-Kwiatkowska Maria, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, [w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. Andrzej Hejmej, Kraków 2002

- Słowo badacza wobec słowa twórcy – problemy metodologiczne i etyczne, [w:] Odpowiedzialność za słowo, red. Magdalena Saganiak, Dominik Sulej, Szymon Kurpanik, Weronika Rychta, Maciej Koszewski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021

- Schneider Susan, Świadome maszyny. Sztuczna inteligencja i projektowanie umysłów, przeł. Joanna Bednarek, Warszawa 2021

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład z elementami konwersatorium.

Student jest zaproszony na wykład po lekturze wskazanego tekstu źródłowego lub fragmentu podręcznika. Wykład prowadzi do pogłębienia przeczytanego tekstu, osadzenia go w odpowiednim kontekście i powiązania z problematyką innych wykładów. Podczas wykładu studenci są zaproszeni do rozmowy i do wspólnego rozwiązywania problemów i wykonywania zadań mających charakter eksperymentu intelektualnego.

Wykład jest zakończony egzaminem.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem (ustnym lub pisemnym - w uzgodnieniu ze studentami), obejmującym dwa otwarte pytania problemowe.

Kryterium oceny:

Obecność na wykładach. Znajomość materiału przedstawianego na wykładach. Znajomość lektur obowiązkowych. Umiejętność analizy tekstu naukowego, dotyczącego prezentowanych problemów. Umiejętność posługiwania się podstawową terminologią w zakresie przedstawionym na wykładzie. Zdolność do odpowiedzi na postawione podczas egzaminu pytania w sposób spójny, wykorzystujący lekturę obowiązkową i treść wykładów, w języku naukowym, z użyciem odpowiedniej terminologii, z przywołaniem odpowiednich koncepcji, tytułów prac naukowych, nazwisk badaczy. Umiejętność porównywania różnych koncepcji dotyczących tego samego problemu. Świadomość rozwoju myśli ludzkiej w rozwiązywaniu danego zagadnienia naukowego, np. kwestii pochodzenia języka czy pytania o istotę tekstu. Twórcze myślenie naukowe, zdolność do wykorzystywania i krytycznego przetwarzania różnych informacji.

Metoda oceny: Analiza odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, wymagające przeprowadzenia własnego wywodu myślowego, zakładającego twórcze podejście do treści wykładów i lektur oraz zestawiania wiedzy i łączenia umiejętności nabytych w różnych częściach toku zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)