Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski akademicki dla cudzoziemców [WH-KON-JpAkad-L] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język polski akademicki dla cudzoziemców [WH-KON-JpAkad-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Vira Neszew
Literatura:

1. Ewa Lipińska , Elżbieta Grażyna Dąmbska, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania, UNIVERSITAS, Kraków 2016.

2. Małgorzata Januszewicz, Pisz po polsku!, wyd. Pozdrowienia z Polski, Jelenia Góra 2021.

3. Izabela Kugiel-Abuhasna, Studiologia. Podręcznik polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1, wyd. Studiologia, Kraków 2019.

4. Anna Seretny, Kto czyta - nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (B2, C1), UNIVERSITAS, Kraków 2007.

5. Elżbieta Zarych, Przejdź na wyższy poziom, wyd. Nowela, Poznań 2014.

6. Co raz wejdzie do głowy - już z niej nie wyleci, czyli frazeologia prosta i przyjemna. Podręcznik dla uczniów, pomoc dla nauczycieli (B1-C1), Anna Pięcińska

7. Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C1), Anna Seretny

8. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców (B2, C1), Józef Pyzik

9. Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1 , Andrzej Ruszer

10. Na łamach prasy, cz. I i II. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C2), Bogusław Kubiak

11. Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2, Anna Butcher, Iwona Janowska, Grażyna Przechodzka, Grażyna Zarzycka

12. Lektury podręczne. Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski, Ewa Lipińska

13. Andrzej Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku?, wyd. Reader's Digest, Warszawa 2008.

14. Małgorzata Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre'u, wyd. UW, Warszawa 2020.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak metody podające (wykład konwersatoryjny), metody eksponujące (prezentacja multimedialna) oraz metody poszukujące ("burza mózgów"), a weryfikowane przez ocenę pracy pisemnej, ocenę prezentacji multimedialnej przygotowanej i przedstawionej przez studenta, a także ocenianie ciągłe.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak metody ćwiczeniowo-praktyczne (klasyczna ćwiczeniowa, metoda obserwacji, dyskusja, praca ze źródłem) oraz metody poszukujące ("burza mózgów", sytuacyjna),, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe, ocenę udziału w dyskusji, ocenę prezentacji multimedialnej lub projektu, ocenę wypowiedzi ustnej/pisemnej.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak metody eksponujące (prezentacja)oraz metody ćwiczeniowe (dyskusja), a weryfikowane przez ocenianie ciągłe, ocenę prezentacji multimedialnej przygotowanej i przedstawionej przez studenta, ocenę udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa = średnia ocen ze wszystkich zadań, które student/-ka powinien/-na wykonać w trakcie kursu + prezentacja zaliczeniowa(semestr I)/test końcowy (semestr II) + obecność na wszystkich zajęciach.

*Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)