Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-KU-I-2-SemLi-L] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-KU-I-2-SemLi-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Dąbrowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPS9jdFJ-4DHwNpWF4r-qMi-625FobhRui50UhwqsHN81%40thread.tacv2/conversations?groupId=53082209-de71-4ba9-8f77-c855b0c5684d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Lista publikacji, z którymi studenci będą zobowiązani się zapoznać zostanie ustalona na początku semestru, w zależności od kierunków zainteresowań poszczególnych uczestników zajęć.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metody eksponujące: prezentacja (pokaz slajdów), pokaz filmowy

metody ćwiczeniowo-praktyczne: klasyczna ćwiczeniowa,

studium przypadku, metoda obserwacji, dyskusja

Ocena wykonania projektu (planu pracy oraz przygotowania bibliografii) oraz pracy pisemnej (fragmentu pracy licencjackiej).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

aktywność na seminarium 30%,

ocena konspektu (semestr I) 70%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)