Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-KU-I-2-SemLi-L] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-KU-I-2-SemLi-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Pawlik
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:bDyBcVT-gdGexVIH7xzN88_WRs5yddLI2LhJbPUVpIo1@thread.tacv2/1651711246757?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Zakres tematów:

Teorie antropologiczne- zastosowanie do badań nad kulturą.

Metody badań nad kulturą.

O "tekście kultury" w przeszłości i teraźniejszości.

Realizacja napisanego przez studentów panu pracy licencjackiej.

Literatura wybranego tematu jako źródła do wykorzystania w pracy licencjackiej.

Redagowanie tekstów naukowych.

Jak pisać pracę dyplomową.

O zastosowaniu map myśli w nauce i edukacji.

Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda konwersatoryjna połączona z praktycznym omawianiem realizacji kolejnych etapów pisania pracy licencjackiej.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy: odpowiedź na pytania prowadzącego zajęcia oraz udział w dyskusji w czasie zajęć,

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do umiejętności: przedstawienie wybranego tematu badawczego do pracy licencjackiej w formie prezentacji oraz fragmentów napisanego przez siebie tekstu.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych (postaw): udział w dyskusji grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

przedstawienie planu pracy promotorowi- 30%

przedstawienie fragmentu pracy licencjackiej promotorowi- 60%

opracowanie bibliografii własnego tematu - 10 %

Uwagi:

MZ Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:bDyBcVT-gdGexVIH7xzN88_WRs5yddLI2LhJbPUVpIo1@thread.tacv2/1651711246757?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)