Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzne koncepcje kultury cz. II [WH-KU-II-2-FiloKonKu] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Filozoficzne koncepcje kultury cz. II [WH-KU-II-2-FiloKonKu]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 214
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Robert Pawlik
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

L. Aragon, Wieśniak Paryski, tłum. A. Międzyrzecki, Warszawa 1971.

W. Benjamin, Mała historia fotografii, tłum. J. Sikorski, w: Anioł historii, Poznań 1996, s. 105-124.

M. Berman, Baudelaire: modernizm na ulicach, [w:] Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, tłum. M. Szuster, Kraków 2006. s. 171-224.

Charles de Brosses, O kulcie fetyszów, tłum. M. Skrzypek Warszawa 1992.

R. Bodei, O życiu rzeczy, A. Bielak, Łódź 216.

H. Böhme, Fetyszyzm i kultura. Inna teoria nowoczesności, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2012.

S. Buck-Morss, Estetyka i anestetyka: esej Waltera Benjamina o dziele sztuki przemyślany na nowo, tłum. A. Lipszyc, Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej 20 (2018)

S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura, Narodziny nowej tradycji, tłum. J. Olkiewicz, Warszawa 1968.

R. Koselleck, Przełom w nowoczesności, czyli koniec epoki koni, Kronos, 48 1(2019), s. xx

J. Kusiak, Kto zamieszka w żelaznej klatce? Max Weber, Walter Benjamin i mitologie odczarowanej nowoczesności, [w:] Śpiewak P. (red.), Dawne idee, nowe problemy, Warszawa 2010, s. 67-88.

G. Kubler, Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, tłum. J. Hołówka, Warszawa 1970.

G. Lukacs, Historia i świadomość klasowa. Studia o marksistowskiej dialektyce, tłum. M. Siemek, Warszawa 1988, s. 198-417.

E.A. Poe, Człowiek tłumu, tłum. S. Wyrzykowski,

W. Schivelbusch, Historia podróży koleją. O industrializacji przestrzeni i czasu w XIX wieku, tłum. K. Wudarska, Kronos, 48 1(2019), s. 143-171.

G. Simmel, Z psychologii mody. Studium socjologiczne. [w:] Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa. 2006.

Zakres tematów:

Materialny aspekt kultury: świat rzeczy.

Fetyszyzm towarowy - mistyka świata towarów

Zagadnienie nowoczesności.

Nowoczesność jako proces reifikacji i utowarowienia.

Świątynie towarów: domy towarowe, pasaże, wystawy światowe.

Przejawy nowoczesności: miejski tłum, ludzka masa, moda, bulwary, kolej żelazna, wynalazek dagerotypu.

Społeczeństwo jako system krążenia towarów.

Społeczeństwo jako system krążenia darów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Praca na zajęciach ma charakter wykładu konwersatoryjnego (wykładu połączonego z aktywnością samych słuchaczy). Niekiedy będziemy korzystać z metody referatów oraz z analizy tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego sprawdzianu weryfikującego zdobytą wiedzę.

Na ocenę bardzo dobrą wymagana jest pełna znajomość dyskutowanych koncepcji oraz omawianych lektur.

Na ocenę dobrą wymagana jest znajomość większości dyskutowanych zagadnień i lektur (75% puli możliwych do zdobycia punktów).

Na ocenę dostateczną wymagana jest znajomość połowy omawianych koncepcji oraz lektur (50% puli możliwych do zdobycia punktów)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)