Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka [WH-MU-I-1-KultJez] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura języka [WH-MU-I-1-KultJez]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-13 09:45 : 11:15 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Małgorzata Majewska
Literatura:

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.

M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2003.

S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.

T. Karpowicz, Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim, Warszawa 2001.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.

W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2008.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Podręcznik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2009.

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2002.

P. Muldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.

J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego, Warszawa 2004.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji [najnowsze wydania].

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1) Podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka. Podstawowe podręczniki, słowniki, poradniki. Poradnie językowe.

2) Poprawność ortograficzna.

3) Poprawność interpunkcyjna.

4) Odmiana imion i nazwisk polskich.

5) Odmiana imion i nazwisk obcych.

6) Fleksja i składnia liczebników.

7) Związek zgody

8) Związek rządu.

9) Szyk wyrazów w zdaniu.

10) Imiesłowowy równoważnik zdania.

11) Struktura zdania złożonego.

12) Wprowadzenie do poprawności leksykalnej. Struktura leksyki. Zróżnicowanie leksykalne polszczyzny.

13) Paradygmatyczny i syntagmatyczny dobór wyrazów. Typowe błędy leksykalne.

14) Frazeologia.

15) Moda językowa i szablon językowy.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody prowadzenia zajęć: ćwiczeniowa i problemowa.

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

- dyktando oraz końcowy sprawdzian pisemny (możliwe także w formie online),

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń, a w przypadku nauki zdalnej: także ocenianie ćwiczeń, przesyłanych na platformie Moodle,

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń, a w przypadku nauki zdalnej: także ocenianie ćwiczeń, przesyłanych na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student:

- zna jedynie niektóre pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna tylko pojedyncze podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- z trudem potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę dobrą student:

- zna większość pojęć z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna większość podstawowych źródeł z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- samodzielnie potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)