Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej [WH-MU-I-1-PrawMuz] Semestr letni 2022/23
Wykład 2, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej [WH-MU-I-1-PrawMuz]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Wykład 2 [WYK2], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Ziemowit Cieślik
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

wykład konwersatoryjny prowadzony na platformie MS Teams

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMakavlAZSVQWsI9nvqdEkIo4mMDbMFj4E9DCw-7LXf01%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad957e2c-01ad-457f-8162-8aaffc37dff4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod zespołu: yttompp

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia (wiedza, umiejętności i kompetencje):

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach oraz napisanie pracy zaliczeniowej o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron, gdzie 1 strona = 1800 znaków ze spacjami.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa dotyczy trzech zagadnień wybranych przez Studenta w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Każde z trzech zagadnień oceniane jest odrębnie w skali od 1 do 5, ocenę końcową stanowi średnia ocen z pytań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)