Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki z elementami metodologii [WH-MU-I-2-HisTech-L] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia techniki z elementami metodologii [WH-MU-I-2-HisTech-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Agnieszka Smaga
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVgHcDB-7g7sF17zhUsHuj0z27Ton8rFVpJlp08iP6I01%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe4348f9-8e1c-40ab-983b-71174579a7df&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle od adresem: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=43067#section-6

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Muz1_W04 , Muz1_W05 – metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja (panelowa, burza mózgów, meta-plan)

Muz1_U03 , Muz1_U07 – metody eksponujące: pokaz multimedialny, rysunek, infografika

Muz1_K01 – Design Thinking, infografika

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie testu końcowego w formie odpowiedzi na pytania: otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, 100%.

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest:

- obecność na zajęciach;

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za trzy aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- zaliczenie dwóch testów cząstkowych (na platformie Moodle).

Na zajęciach:

- wolno być dwa razy nieobecnym,

- trzecia nieobecność powoduje konieczność zaliczenia wszystkich trzech nieobecności,

- czwarta nieobecność stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów, uczęszczających na zajęcia.

Konsultacje odbywają się w czwartki o godz. 13.00-15.00 w sali nr 112 (poziom -1), ul. Dewajtis 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)