Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-MU-I-3-SemLicL] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-MU-I-3-SemLicL]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Beata Skrzydlewska
Literatura:

Literatura związana z problematyką podejmowaną przez studenta w jego pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Praca z tekstem 1:1. Na końcowym etapie konsultacje indywidualne z promotorem.

Weryfikacja - sprawdzenie pracy.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są takimi metodami, jak dyskusja, indywidualna praca z promotorem. Weryfikowane są przez ocenę napisanej pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są weryfikowane takimi metodami, jak sprawdzenie umiejętności korzystania z archiwaliów i opracowań.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są weryfikowane takimi metodami, jak umiejętność włączenia się w dyskusję.

Metody i kryteria oceniania:

Student regularnie uczestniczy w zajęciach. Referuje w wyznaczonym terminie

przygotowane rozdziały pracy.

Pod koniec semestru składa gotową pracę, co jest podstawą zaliczenia.

Uwagi:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)