Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w kulturze [WH-KUZ-I-3-PrzedKul] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przedsiębiorczość w kulturze [WH-KUZ-I-3-PrzedKul]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Grzonkowska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=34835
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak metody podające: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody poszukujące: klasyczna problemowa, giełda pomysłów, a weryfikowane przez ocenę wypowiedzi, ocenę pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak metody ćwiczeniowo-praktyczne: klasyczna ćwiczeniowa, studium przypadku,

dyskusja, analiza wybranego zagadnienia, a weryfikowane przez ocenę wypowiedzi, ocenę pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak metody ćwiczeniowe: dyskusja, studium przypadku, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe, ocenę wypowiedzi, ocenę udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

40 % ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć

60 % weryfikacja pracy zaliczeniowej

Praca zaliczeniowa: przygotowanie prezentacji (maks. 25 slajdów) ukazującej wybrane przez studenta zagadnienia przedsiębiorczości w kulturze i zarządzanie humanistycznego lub praca pisemna na podobny temat (objętość maks. 10 stron zestandaryzowanego tekstu – 1 strona = 1800 znaków ze spacjami).

Konsultacje dla studentów - korespondencja mailowa lub rozmowa po zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)