Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy i zjawiska onimiczne oraz wpływ kulturowego podłoża na językowy kształt nazwisk Polaków [WH-KON-OnimiczNazw] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Procesy i zjawiska onimiczne oraz wpływ kulturowego podłoża na językowy kształt nazwisk Polaków [WH-KON-OnimiczNazw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Dąbrowska-Kamińska
Literatura:

Dąbrowska-Kamińska A., Z zagadnień kulturowego zróżnicowania nazwisk polskich, [w:] Kulturowe konteksty języka 2, pod red. Beaty Afeltowicz, Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Piotra Wojdaka, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 37-46.

Dąbrowska-Kamińska A., Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze pod red. Artura Gałkowskiego i Renaty Gliwy, Łódź 2015, s. 121-131.

Dąbrowska-Kamińska A., Wybrane antroponimy w perspektywie lokalnej i ogólnonarodowej [w:] Kulturowe konteksty języka pod red. Beaty Afeltowicz i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej, Szczecin 2014, s. 47-56.

Dąbrowska-Kamińska A., Odmiejscowe nazwiska Polaków w antroponimii kresowej [w:] Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, pod red. E. Dzięgiel i A. Zielińskiej, UKSW, Warszawa 2009, t.1, s. 73-93.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda podająca. Metody poszukujące: klasyczna, problemowa.

Metoda ćwiczeniowo-praktyczna: praca ze źródłem, analiza wybranego zagadnienia.

Metoda ćwiczeniowa: dyskusja.

Metody są weryfikowane przez ocenianie ciągłe oraz ocenę z kolokwium pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową semestru składają się: pozytywna ocena z kolokwium pisemnego; aktywność i obecność na zajęciach.

1. Zajęcia

a. Zaliczenie zajęć (obecność, kolokwium pisemne, praca domowa, aktywność podczas zajęć).

b. Ocena z ćwiczeń składa się z:

- oceny z kolokwium (60 %)

- aktywności i pracy domowej (40 %)

c. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium (min. 51 %) oraz min. 51% z całych ćwiczeń.

d. Kolokwium będzie składało się z pytań otwartych. Zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Moodle. Sposób oceniania:

poniżej 51 – ocena niedostateczna

od 51 - ocena dostateczna

od 60 - ocena dostateczna +

od 70 - ocena dobra

od 80 - ocena dobra +

od 90 - ocena bardzo dobra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)