Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium naukowe: Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior [WK-SM-5-Z-Kiwior] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium magisterskie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium naukowe: Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior [WK-SM-5-Z-Kiwior]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Seminarium magisterskie [SEM_MGR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiesław Kiwior
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.BIELECKI J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, Kraków 1993.

2.BOĆ J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2009.

3. Lektura źródeł i literatury dotyczących pracy magisterskiej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.SASTRE SANTOS E., Metodologia giuridica. La tesi e lo studio del diritto canonico, Roma 2002 (wyznaczone fragmenty)

Zakres tematów:

1. Wymogi merytoryczne, formalne, językowe i stylistyczne pracy magisterskiej.

2. Studium tematu pracy magisterskiej.

3. Redagowanie pracy magisterskiej.

4. Prezentacja wyników studium i redakcji oraz dyskusja.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

FEKTY WIEDZY (EK 1-3):

metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, prezentacja, dyskusja; wspólna lektura tekstów

weryfikacja: prace pisemne (redagowanie pracy magisterskiej)

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI (EK 4-6):

metoda dydaktyczna: wykład problemowy, prezentacja, dyskusja, indywidualna lektura tekstów źródłowych na wyznaczony temat, kwerend źródeł i literatury oraz przedstawienie uzyskanych wyników

weryfikacja: prace pisemne (redagowanie pracy magisterskiej)

EFEKTY KOMPETENCJI (EK 7-8):

metoda dydaktyczna: indywidualna lektura źródeł i literatury, dyskusja

weryfikacja: zaangażowanie podczas seminarium i prace pisemne (redagowanie pracy magisterskiej).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena EK 1-8.

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstaw kanonicznego prawa procesowego; nie zna podstaw metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego; nie ma wiedzy na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego.

- student nie potrafi właściwie zinterpretować tekstów źródłowych z zakresu kanonicznego prawa procesowego; nie potrafi znaleźć właściwych źródeł i odpowiedniej literatury dotyczących wybranego tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyników kwerendy; nie potrafi formułować w mowie i na piśmie badanego zagadnienia będącego przedmiotem pracy magisterskiej i nie potrafi go przedstawić w świetle odpowiednich przepisów.

- student nie potrafi realizować zaplanowanej pracy badawczej mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu tematu pracy magisterskiej; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie uczestniczy w dyskusjach.

ocena 3 (dst):

- student zna w ograniczonym stopniu podstawy kanonicznego prawa procesowego; zna w ograniczonym stopniu podstawy metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego; ma słabą wiedzę na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego.

- student potrafi w ograniczonym stopniu zinterpretować teksty źródłowe z zakresu kanonicznego prawa procesowego; potrafi w ograniczonym stopniu znaleźć właściwe źródła i odpowiednią literaturę dotyczące tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyniki kwerendy; potrafi słabo formułować w mowie i na piśmie badane zagadnienie będące przedmiotem pracy magisterskiej i potrafi słabo przedstawić go w świetle odpowiednich przepisów.

- student potrafi w ograniczonym stopniu realizować zaplanowaną pracę badawczą mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu tematu pracy magisterskiej; sporadycznie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 4 (db):

- student zna dobrze podstawy kanonicznego prawa procesowego; zna dobrze podstawy metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego; ma częściową wiedzę na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego.

- student potrafi właściwie zinterpretować teksty źródłowe z zakresu kanonicznego prawa procesowego; potrafi znaleźć właściwe źródła i odpowiednią literaturę dotyczące tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyniki kwerendy; potrafi zadowalająco formułować w mowie i na piśmie badane zagadnienie będące przedmiotem pracy magisterskiej i potrafi dobrze to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów.

- student potrafi właściwie realizować zaplanowaną pracę badawczą mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu tematu pracy magisterskiej; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 5 (bdb):

- student zna w pełni podstawy kanonicznego prawa procesowego; zna w pełni podstawy metodologii pracy naukowej w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w zakresie kanonicznego prawa procesowego; ma pełną wiedzę na temat źródeł i literatury w zakresie kanonicznego prawa procesowego.

- student potrafi całkowicie poprawnie zinterpretować teksty źródłowe z zakresu kanonicznego prawa procesowego; potrafi całkowicie poprawnie znaleźć właściwe źródła i odpowiednią literaturę dotyczące tematu pracy magisterskiej i przedstawić wyniki kwerendy; potrafi bezbłędnie formułować w mowie i na piśmie badane zagadnienie będące przedmiotem pracy magisterskiej i potrafi dobrze to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów.

- student potrafi prawidłowo i kompleksowo realizować zaplanowaną pracę badawczą mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu tematu pracy magisterskiej; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

Uwagi:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone za pomocą platformy MSTeams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)