Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań medioznawczych [WT-DKS-P-MBM] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań medioznawczych [WT-DKS-P-MBM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 228
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Laskowska
Literatura:

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2006.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych – metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, Kraków 2013.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007.

Fick U., Projektowanie badania jakościowego, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, wyd. Impuls, Kraków 2007.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Wimmer R. D., J. R. Dominick, Mass media metody badań, wyd. UJ, Kraków 2008.

Zakres tematów:

1. Nauki o komunikacji społecznej i mediach

2. Metodologia badań, specyfika prac naukowych – cz. 1

3. Metodologia badań, specyfika prac naukowych – cz. 2

4. Struktura procesu badawczego – cz. 1

5. Struktura procesu badawczego – cz. 2

6. Techniki, metody i narzędzia badawcze

7. Analiza zawartości mediów - cz. 1

8. Analiza zawartości mediów - cz. 2

9. Metoda sondażu – cz. 1

10. Metoda sondażu – cz. 2

11. Metoda indywidualnych przypadków (case study)

12. Metoda wywiadu eksperckiego

13. Wywiady pogłębione indywidualne

14. Wywiad grupowy (fokus)

15. Podsumowanie i powtórzenie materiału

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką, raportem badawczym.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: DL_W01, DL_W05, DL_W19, DL_U01, DL_U21: przygotowanie projektu badań na wybrany temat (zaplanowanie badań, dobranie metod badawczych, opracowanie najważniejszych założeń metodologicznych, skonstruowanie narzędzia badawczego, opisanie procesu badawczego, dobranie źródeł oraz literatury przedmiotu).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny efektów uczenia się: DL_W01, DL_W05, DL_W19, DL_U01, DL_U21:

Na ocenę bardzo dobrą – student definiuje samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu nauk społecznych w stopniu zaawansowanym, w tym szczególnie z nauk o komunikacji społecznej i mediach, zna główne teorie medioznawcze, analizuje je oraz porównuje,

- objaśnia wszystkie zna główne metody badawcze w zakresie nauk społecznych, w tym nauk o komunikacji społecznej i mediach, podaje przykłady ilustrujące każdy z nich,

- wymienia i charakteryzuje wszystkie najważniejsze terminy metodologiczne z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach,

- opracowuje wszystkie zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu,

- prowadzi samodzielnie badania i samodzielnie redagować ich wyniki w postaci naukowych prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej.

Na ocenę dobrą – student definiuje większość pojęć z zakresu nauk społecznych w stopniu zaawansowanym, w tym szczególnie z nauk o komunikacji społecznej i mediach, zna większość teorii medioznawczych, analizuje je oraz porównuje,

- wymienia i charakteryzuje większość zagadnień metodologicznych z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach,

- prowadzi samodzielnie badania i samodzielnie redagować ich wyniki w postaci naukowych prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej.

- opracowuje wybrane zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu;

Na ocenę dostateczną – student definiuje niektóre pojęcia z zakresu nauk społecznych w stopniu zaawansowanym, w tym szczególnie z nauk o komunikacji społecznej i mediach, zna niektóre teorie medioznawcze, analizuje je oraz porównuje,

- objaśnia podstawowe wprowadzone terminy z zakresu metodologii nauk o komunikacji społecznej i mediach,

- prowadzi badania i redaguje ich wyniki w postaci naukowych prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej z pomocą nauczyciela,

- opracowuje podstawowe zagadnienia, korzysta z literatury przedmiotu z pomocą nauczyciela.

Uwagi:

dk2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)