Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań jakościowych - wywiad biograficzny [WSR-NR-1-MBJ] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań jakościowych - wywiad biograficzny [WSR-NR-1-MBJ]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-05-30 11:30 : 13:00 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2023-06-06 11:30 : 13:00 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2023-06-13 11:30 : 13:00 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Tułowiecki
Literatura:

D. Maison, Jakościowe metody badań społecznych. Podejscie aplikacyjne, PWN, Warszawa 2022.

S. Juszczyk, Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.

Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, red. K. Kaźmierska, Nomos, Kraków 2012.

Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, PWN, Warszawa-Poznań 1990.

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2012.

K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakosciowej, PWN, Warszawa 2009.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

G. Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 1980.

Badania jakosciowe. Tom 1. Podejscia i teorie, red. D. Jemieniak, PWN, Warszawa 2012.

Metody badań jakosciowych. Tom 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, PWN, Warszawa 2010.

Metody badań jakosciowych. Tom 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, PWN, Warszawa 2010.

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002.

A. Krajewska, Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001.

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, red. P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński, IFiS PAN, Warszawa 2004.

J. Bornat, Biographical methods, in: The Sage Handbook of Social Research Methods. Alasuutari, Pertti, eds. L. Bickman, J. Brannen, Sage, London 2008, pp. 344–356.

Sociological Research Methods. An Introduction, M. Bulmer (ed), Palgrave, London 1984. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-17619-9

Zakres tematów:

1. Projektowanie badania jakościowego.

2. Metoda biograficzna w badaniach społecznych.

3. Wywiad jako technika badawcza.

4. Konstruowanie projektu badawczego z techniką: wywiad biograficzny.

5. Prowadzenie wywiadu biograficznego, transkrypcja.

6. Wywiad pogłębiony.

7. Obserwacja.

8. Studium przypadku.

9. Badania fokusowe.

10. Analiza danych zastanych.

11. Analiza dyskursu.

12. Monografia.

13. Raport z badań.

W sytuacji demokratycznego wyboru studentów - prowadzący może dokonać korekty metod i technik badawczych i wprowadzić w plan zajęć zamiennie inne techniki i narzedzia badawcze.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- samodzielna lektura tekstów

- klasyczna metoda problemowa

- metoda sytuacyjna

- giełda pomysłów

- metoda projektu

- laboratoryjna (pracownia fokusowa)

- dyskusja panelowa

- projekty i ćwiczenia praktyczne/raporty z doświadczeń

Weryfikacja sposobów uczenia:

1. Wiedza:

- Test

2. Umiejętności:

- konstrukcja planu projektu badawczego,

- scenariusz wywiadu,

- transkrypcja wywiadu,

- raport końcowy,

- umiejętność samooceny.

3. Kompetencje społeczne:

- konstrukcja planu projektu badawczego,

- raport końcowy,

- umiejętność samooceny.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów uczenia:

1. Wiedza: (33,3% - 1/3 oceny)

- Test/y z wiedzy (33,3 pkt).

2. Umiejętności: (66,6%) (2/3 oceny)

- konstrukcja planu projektu badawczego (16,6% - 1/6 oceny),

- scenariusz wywiadu (16,6%),

- transkrypcja wywiadu (16,6%),

- raport końcowy (16,6%).

3. Aktywność może być nagrodzona do 20% całości oceny.

4. Warunkiem zaliczenia jest przesłanie wszystkich zadań.

Ocena końcowa:

5.0 ≥ 90% pkt.

4,5 ≥ 80%

4,0 ≥ 70%

3,5 ≥ 60%

3,0 ≥ 50%

2,0 < 50%

W sytuacji demokratycznego wyboru innej metody badawczej niż powyższe, sposób oceny pozostaje analogiczny.

W sytuacji braku przygotowań studentów do zajęć lub po odbyciu zajęć niesynchronicznych w postaci zadaniowej, wykładowca może zastosować kolokwia wejściowe z materiału poleconego do przygotowania w ramach studium indywidulanego lub inne metody weryfikacji zrealizowanych zadań. Brak zaliczenia takiego kolokwium oznacza konieczność zaliczenia danego materiału na konsultacjach w postaci ustnej wypowiedzi; w innej sytuacji brak realizacji takiego zadania oznacza niemożność uzyskania zaliczenia na poziomie oceny pozytywnej.

Uwagi:

II rok - I stopień - studia stacjonarne - Nauki o rodzinie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)