Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej [WSR-NR-1-IWR] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej [WSR-NR-1-IWR]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-05-31 13:15 : 14:45 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2023-06-07 13:15 : 14:45 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2023-06-14 13:15 : 14:45 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Pater
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Młyński, Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016

D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007.

Literatura uzupełniająca:

System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, red. B.Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa 2016.

Wsparcie społeczne w działalności wybranych instytucji i pracowników służb społecznych, red. J. Matejek, R. Spyrka-Chlipałą, B. Stańkowski, Kraków 2015

Nowa praca socjalna- wybrane tomy od 1 do 30, Warszawa 2014

Przegląd Czasopisma Praca Socjalna

Kryteria oceniania :

Do zaliczenia zajęć wymagane jest:

1. Obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalna jedna nieobecność (nieusprawiedliwiona)(10%)

2. Praca semestralna (prezentacja) (80%)

3. Czynny udział w dyskusji (10%)

Zakres tematów:

1. Rodzina, instytucja, pomoc społeczna - słowa klucze, definicje: analiza społeczna - wykład

2. Jednostki organizacji Pomocy Społecznej - wykład

3. Wsparcie społeczne - rodzaje, charakterystyka

4. Omówienie ustawy o pomocy społecznej z dn. 12. marca 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593

5. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: charakterystyka, znaczenie , cel - opis przykładowego OPS M/G.

6. Pracownik socjalny w OPS - a wsparcie rodziny: zadania, cele, funkcjonowanie

7. Asystent rodziny i jego rola we wsparciu rodziny w OPS (uwzględnienie ust. o pieczy zastępczej)

8. Analiza i omówienie zasiłków jako form wsparcia rodziny

9. Analiza i omówienie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

10.OBSZARY WSPARCIA W OPS

10. Wsparcie dzieci: gmina, szkoła, dożywianie, poradnie

11. Wsparcie młodzieży dorastającej - problemy, pomoc, profilaktyka, ośrodki

12. Wsparcie rodziny z doświadczeniem dziecka z niepełnosprawnością

13. Wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach: uzależnienia

14. Wsparcie rodziny w sytuacji przemocy

15. Wsparcie rodziny w sytuacji katastrof: powódź, ogień, epidemia

16. Wsparcie seniorów we wczesnej starości

17. Film – głęboka woda – po oglądnięciu analiza

18. Film – głęboka woda - po oglądnięciu analiza

19. Formy wsparcia rodziny w konkretnym przypadku (np. MOPS w Krakowie, Warszawie, gminie zamieszkania

20. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej - działania praktyczne

21. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

22. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

23. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

24. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

25. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

26. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

27. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

28. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

29. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

30. Zaliczenie ćwiczeń

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody: wykład informacyjny, konwersatorium, dyskusja, pogadanka, case study, analiza przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, lektura przedmiotu

weryfikacja: wykonanie i zaprezentowanie prezentacji, aktywny udział w zajedziach (dyskusja

Efekty umiejętności:

metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, case study, analiza instytucji

weryfikacja: prezentacja prezentacji (Teams), obserwacja aktywności studentów, dyskusja, aktywne rozwiązywanie problemów

Efekty kompetencji społecznych:

metody dydaktyczne - analiza prezentacji, dyskusja , case study

weryfikacja - aktywność studentów, obserwacja zaprezentowania prezentacji, dyskusja, bieżąca informacja zawrotna

Zaliczenie przedmiotu w punktach 40pkt = 100%

1.Obecność (10 pkt)

2. Wykonanie i zaprezentowanie prezentacji (Teams)- 20 pkt)

2. Udział w dyskusji (10 pkt)

Zaliczeni na ocenę suma punktów 40 pkt.

1-22 = brak zaliczenia

23-26 = 3,0

27-30 = 3,5

31-33 = 4,0

34-36 = 4,5

37-40 = 5,0

Uwagi:

II rok - I stopień - studia stacjonarne - Nauki o rodzinie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)