Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski A1: semestr III [C-JO-RA1-III] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski A1: semestr III [C-JO-RA1-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Literatura:

* Podręcznik "Просто класс" 1 ("Prosto Klass 1)", J. Deczewska, K. Świrko

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

1. Wakacje i sesja za nami. Pory roku.

2. Kim oni są z zawodu?

3. Gdzie oni pracują? Formy Miejscownika..

4. Co oni robią? Uczymy się czasowników (I Kon.).

5. "Antoszka" - analiza treści piosenki oraz form czasownika.

6. Jakiej narodowości jesteście?

7. Na kursie w Rosji. Gdzie, dlaczego i w jaki sposób uczymy się j. rosyjskiego ?

8. Fotografie wideo - Co o nich wiemy? Pytania i odpowiedzi.

9. Sprawdzian. Jeden dzień w rosyjskiej rodzinie.

10. Mój plan dnia. Kiedy i jak często.

11. Pory dnia. Nasza i innych zajętość.

12. To jest pożyteczne czy szkodliwe? Mój i innych punkt widzenia.

13. Sprawdzian. Kurs języka rosyjskiego online w Instytucie Puszkina w Moskwie.

14. Sesja przed nami, a potem przerwa. Jesteśmy gotowi?

15. Zaliczenie ustne.

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć (do 3) może zostać przeprowadzona w formie e-learningu (MSTeams lub Moodle).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

metody dydaktyczne: praca w oparciu o podręcznik oraz otrzymane od lektora materiały - ćwiczenia fonetyczne, kształcenie wszystkich sprawności językowych,

H1A_U107

Konwersacja w parach

metody weryfikacji: głośne czytanie, pisanie, testy cząstkowe, wypowiedź ustna, ocenianie ustawiczne

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Sprawdziany - 50% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Systematyczny udział w zajęciach (obecność i aktywność) - 20%

Praca wykonana indywidualnie - 15%

Końcowa odpowiedź ustna - 15%

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5.

Uwagi:

język rosyjski A1: semestr III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)