Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne podstawy retoryki [WH-FPZ-I-1-PrakPodRe] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczne podstawy retoryki [WH-FPZ-I-1-PrakPodRe]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-10 17:00 : 18:30 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Muszytowska
Literatura:

M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Ćwiczenia z retoryki, PWN, Warszawa 2012.

M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010, 5-80.

Uzupełniająca:

K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, Pamiętnik Literacki 68/2 (1977) 219-250.

H. Lausberg, Retoryka literacka, Bydgoszcz 2002.

A. Budzyńska-Gaca, Współczesna genologia retoryczna wobec tradycji klasycznej – wybrane zagadnienia, w: Dialog z Tradycją. Tom VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. Magdalena Puda-Blokesz i Magdaleny Ryszka-Kurczab, Collegium Columbinum, Kraków 2020, 138-163.

J. Nowaszczuk, Kompozycja wypowiedzi w ujęciu greckiej szkoły retorycznej, Roczniki Humanistyczne 54/55 (2006-2007) 3, 241-262.

R. Volkmann, Zarys historii retoryki, Warszawa 1995.

K. Szymanek, K. Wieczorek, Sztuka argumentacji. Rozszerzone ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, Warszawa 2020.

Zakres tematów:

1. Definicje retoryki. Klasyczna i współczesna terminologia retoryczna. Podmiot – odbiorca – przedmiot – sytuacja retoryczna a realny kontekst akcji retorycznej. Główne cele perswazji i rodzaje retoryki. Funkcje logosu, etosu i patosu.

2. Etapy konstrukcji retorycznej mowy: inwencja, porządek, elokucja, mnemonika, pronuncjacja.

3. Budowa argumentu a struktura argumentacji. Weryfikowanie wiarygodności argumentu. Porządki argumentacji.

4. Klasyczne elementy retorycznej elokucji i jej zadania w procesie perswazji.

5. Wiarygodność i siła argumentacji – weryfikowanie scenariusza inwencji w kontekście gotowych argumentów, porządku argumentacyjnego oraz przybrania językowego.

6. Retoryka w tekstach pisanych. Odkodowanie retorycznego zamysłu tekstu, lektura i interpretacja tekstu w świetle retoryki.

7. Posługiwanie się schematami argumentacyjnymi. Probacja i refutacja we współczesnych zastosowaniach. Formy perswazji argumentacyjnej: krytyka, poddawanie w wątpliwość, spór, debata.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Studenta do zaliczenia obowiązuje:

1. systematyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach

2. przygotowywanie wyznaczonych przez prowadzącego zadań w określonym terminie - indywidualnych ćwiczeń pisemnych (szczegółowy opis zadań student otrzyma na zajęciach oraz w materiałach i zadaniach na MS Teams w zespole zajęć) oraz ćwiczeń podczas zajęć, których celem jest weryfikacja i utrwalenie w praktyce terminologii retorycznej, właściwego jej używania.

3. indywidualna praca nad przygotowaniem argumentów do debaty na wyznaczony temat sprawdzająca wiedzę w zakresie kompozycji retorycznej oraz umiejetność jej wykorzystania w praktyce.

4. debata w praktyce - weryfikująca stopień opanowania umiejętności wygłaszania mowy i debatowania na wyznaczony temat.

Metody i kryteria oceniania:

Studenta do zaliczenia obowiązuje:

1. systematyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach

2. przygotowywanie wyznaczonych przez prowadzącego zadań w określonym terminie (szczegółowy opis zadań student otrzyma na zajęciach oraz w materiałach i zadaniach na MS Teams w zespole zajęć).

Student na ocenę bardzo dobrą:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z zakresu retoryki

- potrafi bardzo dobrze zastosować poznane zasady kompozycji retorycznej w praktyce: zbudować pojedynczy argument i zweryfikować siłę jego wiarygodności, utworzyć schemat całej argumentacji, dostosować do potrzeb argumentacji wszystkie klasyczne typy argumentowania, ułożyć i opisać plan przebiegu argumentacji, umiejętnie zastosować poznane środki językowego wyrazu, tropy i figury retoryczne i wykorzystać ich siłę perswazyjną w argumentacji, potrafi bardzo dobrze zapamiętać i z wielka wprawą przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację

- potrafi bardzo dobrze przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, wydobyć podstawowe środki retoryczne i uzasadnić w podstawowy sposób ich wpływ na znaczenie i interpretację tekstu, umie wyjaśnić na czym polega interpretacja utworu literackiego w kluczu lektury tekstu jako sytuacji retorycznej

- bardzo dobrze potrafi wybrać i zbudować spójną serię argumentów do debaty spornej i deliberatywnej na wskazany temat, bez względu na stronę oraz biegle posługiwać się nimi podczas debaty, w elastyczny sposób dostosowując się do sytuacji.

Student na ocenę dobrą:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z zakresu retoryki

- potrafi nazwać i zastosować poznane zasady kompozycji retorycznej w praktyce: zbudować pojedynczy argument i zweryfikować siłę jego wiarygodności, utworzyć schemat całej argumentacji, dostosować do potrzeb argumentacji klasyczne typy argumentowania, prawidłowo ułożyć plan przebiegu argumentacji, zastosować poznane figury retoryczne, zapamiętać i poprawnie przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację

- umie przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, wydobyć podstawowe środki retoryczne i wykazać związek z możliwą interpretacją tekstu.

- dobrze potrafi dobrać i zbudować kilka argumentów do debaty spornej i deliberatywnej na wskazany temat oraz wykorzystać w czasie przebiegu debaty.

Student na ocenę dostateczną:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z retoryki w podstawowym zakresie

- potrafi nazwać poznane zasady kompozycji retorycznej oraz w dostatecznym zakresie wykorzystać je w praktyce: umie zbudować pojedynczy argument, utworzyć schemat całej argumentacji, zastosować poznane figury retoryczne, potrafi przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację korzystając z pomocy pisemnych

- umie przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, rozpoznać retoryczne „chwyty perswazyjne” w tekście pisanym.

- potrafi zbudować oraz zaprezentować argument w debacie spornej i deliberatywnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)