Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FPZ-I-2-SemLi] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FPZ-I-2-SemLi]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 406
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Burta
Literatura:

Literatura podawana jest przed zajęciami. Wykaz lektur związany jest z zagadnieniami poruszanymi w pracach licencjackich:

Słowacki w Libanie

Twórczość literacka Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Fredro od nowa

Jeszcze o Kaczmarskim

Wokół motywu kuszenia (św. Antoni i inni)

MIckiewicz śmiełowski w wers(j)ach poetów

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład problemowy i referowanie tekstów naukowych, a weryfikowane przez ocenę prezentacji rozdziału pracy.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są weryfikowane w trakcie samodzielnej pracy studenta, a weryfikowane podczas dyskusji oraz pisania rozdziału pracy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak dyskusja czy studium przypadku, a weryfikowane przez ocenę ciągłą aktywnego udziału w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności i postępów studenta.

Warunkiem zaliczenia semestru seminarium jest określenie problematyki pracy licencjackiej i zebranie bibliografii. Każdy student prezentuje na seminarium pierwszy rozdział pracy, następnie składa wersję uwzględniającą otrzymane wskazówki i uwagi oraz plan pracy.

Na ocenę końcową składają się:

60% ocena rozdziału wraz z konspektem pracy

30% aktywność na zajęciach (referowanie tekstu, udział w dyskusji)

10% obecność.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)