Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FPZ-I-2-SemLi] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FPZ-I-2-SemLi]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Literatura:

Bartmiński J., Współczesny język polski, Lublin 2001.

Doboszyńska-Markiewicz K. Metaprzymiotnikowe linguistic hedges „istny”, „prawdziwy”, „swoisty”. Kilka uwag o ich statusie semantyczno-składniowym, „LingVaria” 2018, z. 2 (26), s.81–93.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2006

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009

Kozłowska A., Problemy z idiolektem, w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009, s. 111-131.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2018

Polkowska L., Język prawicy, Warszawa 2015.

Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.

Wierzbicka-Piotrowska E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Pojęcie idiolektu, czyli jak można opisywać język jednostki.

2. Język polityki.

3. Analiza poprawności językowej wybranych czasopism.

4. Język wartości, czyli środki językowego wartościowania.

5. Przegląd tematów prac dyplomowych o tematyce językoznawczej, powstałych na WNH w ostatnim dziesięcioleciu.

6. Przygotowanie konspektu pracy naukowej.

7. Jak szukać literatury przedmiotowej - tworzenie bibliografii pracy naukowej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład problemowy i referowanie tekstów naukowych, a weryfikowane przez ocenę referatu oraz dwóch prac pisemnych.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak kwerenda baz prac językoznawczych oraz analiza leksykograficzna i korpusowa, a weryfikowane przez oceny z dwóch prac pisemnych.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak dyskusja czy studium przypadku, a weryfikowane przez ocenę ciągłą aktywnego udziału w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

60% ocena konspektu pracy licencjackiej z załączona listą pięciu podstawowych prac naukowych (koniecznym warunkiem zaliczenia jest więc wstępne ustalenie tematu pracy i harmonogramu jej powstawania)

30% aktywność na zajęciach (referowanie tekstu, udział w dyskusji)

10% obecność.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)