Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FPZ-I-3-SeLic] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FPZ-I-3-SeLic]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-10 09:45 : 11:15 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Kucharczyk
Literatura:

1. T. Majkowski, „W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013

2. P. Stasiewicz, „Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok 2016

3. G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2009

4. A. Smuszkiewicz, Droga do cyberpunku, „Postscriptum”, nr 1, 2006

5. A. Mazurkiewicz, Z problematyki cyberpunku. Literatura-Sztuka-Kultura, Kraków 2014

6. P. Żołądź, Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego, Kraków 2018

7. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003

8. T. Pindel, Realizm magiczny. Przewodnik (praktyczny), Kraków 2014

9. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

Przydatne podręczniki, słowniki i opracowania:

1. G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

2. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

3. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000. (lub inne wydania).

4. J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, War¬szawa 1997. (lub inne wydania)

5. Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II woj¬na światowa, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, t. I, Kraków 1997.

6. M. P Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007.

7. A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 2013. (lub inne wydania)

8. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

9. A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006.

10. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

11. Literatura polska 1918-1975; t. 1: 1918-1932, t. 2: 1933-1944, Warszawa 1993, t. 3: 1945-1975, pod red. A. Brodzkiej i T. Bujnickiego, Warszawa 1975-1996.

12. K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

13. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

14. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, wyd. II poprawione, Kraków 2000.

15. K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

16. M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 1992.

17. Literatura Polska 1990-2000, t.1-2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2002.

Zakres tematów:

1. Tematy prac licencjackich

2. Struktura pracy licencjackiej

3. Analiza i interpretacja

4. Fantasyka: czym jest?

5. Cykl wiedźmiński Andrzeja Sapkowskiego

6. Twórczość Stanisława Lema

7. Polski cyberpunk

8. Etos rycerski w polskiej literaturze fantastycznej

9. Fantastyka wobec filmu, komiksu i gier

10. Twórczość Jacka Dukaja

11. Od fantastyki do „mainstreamu”

12. Krytyka literacka a fantastyka

13. Historie alternatywne

14. Realizm magiczny w polskiej literaturze współczesnej

15. Nowe nurty w fantastyce i SF

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca, dyskusja

Na ocenę końcową składają się:

a) obecność i czynny udział w zajęciach,

b) napisanie referatu lub na wybrany z listy zaprezentowanej przez prowadzącego temat

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze;

Kolejne nieobecności należy zaliczać ustnie na dyżurach prowadzącego;

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane przez wykład informacyjny, konwersatoryjny, a weryfikowane za pomocą kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane za pomocą analizy różnych źródeł wiedzy (np. filmu, tekstów źródłowe, materiałów internetowych)

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod poszukujących, a weryfikowane przez ocenę ciągłą.

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie pracy licencjackiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)