Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FPZ-II-2-SeMag] Semestr letni 2022/23
Seminarium magisterskie, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FPZ-II-2-SeMag]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM_MGR], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 15:00 - 18:00
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Zajkowska
Literatura:

Ponieważ jest to ostatni semestr seminarium magisterskiego, w którym studenci finalizują swoje rozprawy, literatura podporządkowana jest tematom i problematyce poszczególnych prac magisterskich.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjno-konwersacyjny

- analiza, interpretacja tekstów literackich i źródłowych związanych z tematyką prac

- studium przypadku (indywidualne prace studentów)

- dyskusja seminaryjna

- metoda referatu i prezentacji multimedialnych

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

- ocena wystąpień referatowych związanych z poszczególnymi rozdziałami rozprawy magisterskiej

- ocena poszczególnych rozdziałów pracy

- ocena rozprawy magisterskiej

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

- umiejętność problematyzacji - w referatach i dyskusjach seminaryjnych

- umiejętność posługiwania się stylem naukowym - ocena ciągła

- umiejętność pisania rozprawy naukowej - ocena ciągła

- umiejętność tworzenia aparatu technicznego - ocena ciągła

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w kompetencji społecznych

- umiejętność formułowania argumentów i wniosków

- umiejętność przedstawiania tez interpretacyjnych i toku analitycznego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z seminarium - to ocena, którą student otrzymuje po złożeniu pracy magisterskiej do obrony.

Na ocenę końcową składają się:

1. Złożona praca magisterska. Ocena w recenzji (75% oceny)

2. Udział w zajęciach seminaryjnych (10 %).

3. Dwa wystąpienia w trakcie zajęć, w których student prezentuje swoje postępy w przygotowaniach do pisania pracy magisterskiej, udział w dyskusji (15 %).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)