Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa: Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej [WH-FPZ-SP-II-2-MeNLJ] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dydaktyka przedmiotowa: Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej [WH-FPZ-SP-II-2-MeNLJ]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 18:30 - 20:00
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-10 18:30 : 20:00 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Łukasz Tupacz
Zakres tematów:

Konwersatorium poświęcone jest metodyce nauczania literatury polskiej i języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole branżowej I i II stopnia.

Podczas zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Stała analiza dokumentów: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe.

2. Koncepcje oraz funkcje podręczników w zakresie kształcenia literackiego i nauki o języku.

3. Miejsce edukacji polonistycznej w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

4. Omówienie propozycji lekturowej dedykowanej szkole ponadpodstawowej.

5. Planowanie poszczególnych etapów lekcji oraz kreatywnych zadań edukacyjnych.

6. Teoria i praktyka wprowadzania elementów oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej.

7. Określanie celów i kryteriów lekcji.

8. Informacja zwrotna i ocena koleżeńska na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.

9. Ocenianie wypracowań uczniowskich. Warsztaty.

10. Oglądanie, omawianie i ocenianie nagrań lekcji języka polskiego prowadzonych przez koordynatora przedmiotu Łukasza Tupacza.

11. Prezentacje i omawianie konspektów lekcji przygotowanych przez studentów.

W semestrze letnim skupimy się na teorii i praktyce egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule (2023).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są takimi metodami, jak wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, giełda pomysłów, pokaz nagrań lekcji, a weryfikowane przez ocenę wystąpienia (prezentacja projektu lekcji w oparciu o konspekt), ocenianie ciągłe oraz ocenę egzaminu pisemnego.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są takimi metodami, jak metody ćwiczeniowo-praktyczne oraz dyskusję, a weryfikowane przez ocenę udziału w dyskusji, ocenę wykonania projektu oraz ocenianie ciągłe.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami, jak dyskusja i prezentacja, a weryfikowane przez ocenę na podstawie obserwacji w warunkach symulowanych, a także ocenę udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

4. Test wiedzy.

Elementy składające się na ocenę końcową:

30% - ocena z końcowego testu wiedzy,

30% - przygotowanie i omówienie konspektu,

20% - aktywność na zajęciach, wykazanie się znajomością zleconej literatury,

20% - obecność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)