Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lekcje tekstów dawnych [WH-FP-I-1-Lekcje-L] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Lekcje tekstów dawnych [WH-FP-I-1-Lekcje-L]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 410
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Majewska
Literatura:

Encyklopedia wiedzy o książce (EWoK)

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

E. Olinkiewicz, K. Radzymińska, H. Styś. Słownik

Encyklopedyczny - Język polski,1999.

S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1973.

S. Hrabec, F. Pepłowski, Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w słowniku Lindego, Warszawa 1963.

Historyczne słowniki języka polskiego

Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, red. H. Koneczna, W. Doroszewski, t. 1–2, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965–1973.

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała, t. 1–5, IJP

PAN, Kraków 1994

W. Kuraszkiewicz (oprac.), Wyrazy polskie w Słowniku łacińsko-polskim

Jana Mączyńskiego, Cz. I. A–O, cz. II. P–Z, Wrocław 1962–1963.

P. Loderecker, Dictionarium septem diversarum linguarum..., Praga 1605.

J. A. Komensky [tłum. M. Dobracki], Orbis sensualium pictus., Hoc est [...] Nomenclatura Latino-Gallico-Germanico-Polonice, Brzeg 1667.

J. Mączyński (Ioannes Maczińsky), Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnantum [...], Typographus Ioannes Daubmannus, Regiomonti Borussiae [Konigsberg] 1564.

F. Mymer, Słownik trójjęzyczny, zawierający ważniejsze słowa po łacinie, po niemiecku i po polsku, teraz znowu poszerzony w wielu miejscach, zestawiony w rozdziałach w porządku alfabetycznym, niezwykle potrzebny i przydatny zarówno podróżującym, jak i przebywającym w domu oraz w ogóle wszystkim,

którzy pragną mówić trzema językami, Kraków 1528.

J. Murmeliusz (Murmelius), Dictionarius Ioannis Murmellii variarum erum tum pueris tum adultis utilissimus, cum Germanica atquae Polonica interpretatione, adiecto etiam vocabulorum et capitulorum indice […], Vietor, Cracoviae [Kraków] 1528.

Źródłowe teksty pomocnicze:

Geoffrey Chaucer, Opowieści kanterberyjskie. Prolog Plik http://chaucer.tlumacz-literatury.pl/

Lucyna Ćwierciakiewiczowa, 365 obiadów za 5 złotych... dostęp: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/408983/display/Default

"Bluszcz" XIXw.: https://polona.pl/item/bluszcz-pismo-tygodniowe-illustrowane-dla-kobiet-r-10-t-11-nr-12-24-marca-1875,NDc2OTE3MjQ/0/#info:metadata

O warszawskim gabinecie zoologicznym: https://polona.pl/item/tygodnik-illustrowany-seria-2-t-3-nr-76-12-czerwca-1869,Nzk5NDEyNg/7/#info:metadata

Księga henrykowska https://fbc.pionier.net.pl/search#fq={!tag=dcterms_accessRights}dcterms_accessRights%3A%22Dost%C4%99p%20otwarty%22&q=ksi%C4%99ga%20henrykowska

„Mucha” 1938, nr 52, s. 2.

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Paryż 1834.

B. Prus, Lalka, Warszawa 1890.

F. P. Jarocki, Spis ptaków w Gabinecie Zoologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1819.

„Gazeta Warszawska”, sobota, 22 XII 1888.

B. Chmielowski, Nowe Ateny

Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożony, Warszawa 1871.

I. Krasicki, Bajki i przypowieści, Sanok 1856.

Księgi starego i nowego przymierza, Gdańska 1632.

Syreniusz, Zielnik

Monarchia turecka opisana przez Ricota Sekretarza Posła Angielskiego u Porty Ottomańskiej residuiącego z francuskiego ięzyka na polski przetłumaczona przez szlachcica polskiego y do druku podana w roku 1678.

F. Birkowski, Kazania

Biblia, Kraków 1599.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda podająca, ćwiczenia praktyczne, testy, ciągła weryfikacja wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium iNa końcowa ocenę składa się kolokwium zaliczeniowe oraz praca na zajęciach.

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną zweryfikowane podczas testu.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności będą weryfikowane podczas zajęć.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych będą weryfikowane w trakcie dyskusji na zajęciach.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- nie opanował efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- po części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- po części zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- częściowo potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma wybiórczą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma wybiórczą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w znacznej części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w pełni posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05); transliteracja fragmentu druku średniopolskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)