Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tematy ramowe w sztukach wizualnych [WH-KU-M-I-2-TemRamWi] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tematy ramowe w sztukach wizualnych [WH-KU-M-I-2-TemRamWi]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Sadoch
Literatura:

Literatura podstawowa:

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, w: tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Temat ramowy i obraz archetypiczny: psychologia i ikonografia, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Kuczyńska, Kraków 2008, s. 126-135.

Panofsky E., Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971 (wybrane teksty).

Słownik kultury chrześcijańskiej, Lemaitre N., Quinson M., Sot V., Warszawa 1997.

Słownik symboli, Cirlot J. E., przeł. T. Kania, Kraków 2012.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Omawianie wybranych do zagadnienia lektur

Dyskusja i twórcze rozwiązywanie problemu badawczego

Analiza materiału wizualnego

Prezentacje multimedialne

Efekty kształcenia są osiągane poprzez metody ćwiczeniowo-praktyczne i poszukujące, a weryfikowane przez ocenianie aktywności na zajęciach (zadania, udział w dyskusjach, prezentacja) oraz przygotowanej przez studenta pracy pisemnej (opis przedstawienia wizualnego).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

na ocenę BDB (5) - student zna znakomicie terminy oraz zagadnienia; aktywnie uczestniczy w zajęciach; w prezentacji ustnej korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; samodzielnie przygotowuje opis przedstawienia w sztuce wizualnej.

na ocenę DB (4) - student zna dobrze zagadnienia; aktywnie uczestniczy w zajęciach; w prezentacji ustnej częściowo korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; wykonuje poprawny opis przedstawienia w sztuce wizualnej.

na ocenę DST (3) - student wybiórczo zna terminy; sporadycznie uczestniczy w zajęciach; przygotowuje bardzo ogólną prezentację ustną; ma problemy z przygotowaniem opisu przedstawienia w sztuce wizualnej.

na ocenę NDST (2) – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)