Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język włoski B1: semestr II [C-JO-WB1-II] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język włoski B1: semestr II [C-JO-WB1-II]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Leonardo Salvadori
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/user/index.php?id=35140
Literatura:

Podręcznik podstawowy:

T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 2 – livello intermedio – Libro dello studente, wyd. Edilingua.

Zeszyt ćwiczeń:

S. Magnelli, T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 2 – livello intermedio –Quaderno degli esercizi, wyd. Edilingua.

Lub: Nuovo Progetto italiano 2a (Libro dello studente + Quaderno + esercizi interattivi + DVD +CD) - livello B1

Polecany słownik dwujęzyczny:

Mały słownik włosko-polski i polsko-włoski, wyd. Wiedza Powszechna.

Polecany słownik jednojęzyczny:

Il Nuovo Dizionario Italiano, wyd. Zanichelli.

Teksty, ćwiczenia, informacje i ciekawostki, zawarte w materiałach dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zakres tematów:

Tematy gramatyczne:

1. Ripresa del corso e verifica del livello di conoscenza della lingua

2. Uso della forma: STARE + gerundio

3. Uso della forma: STARE PER + infinito

4. Comparazione tra due nomi o pronomi

5. Uso dei verbi FARCELA e ANDARSENE

6. Comparazione tra due aggettivi, verbi o quantità

7. Il superlativo relativo e assoluto

8. Forme specifiche del comparativo e del superlativo

9. Passato remoto: forme regolari

10. Passato remoto: forme irregolari

11. Trapassato remoto e avverbi di modo

12. Congiuntivo presente e passato: forme regolari

13. Congiuntivo presente e passato: forme irregolari

14. Uso del congiuntivo e concordanza dei tempi

15. Conclusione e verifica semestrale

Ze względów dydaktycznych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Metoda gramatyczno/tłumaczeniowa, Komunikacyjna, Nauka poprzez Zmysły (Multi-sensory Approach, Cinesica, Prossemica, Suggestopedia), Pedagogika Uśmiechu, Expectancy Grammar, Rule of Forgetting.

Praca z podręcznikiem, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji:

Testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS: Student za zaliczenie jednego semestru zajęć otrzymuje 2 pkt ECTS, co odpowiada 60 godzinom pracy.

Student w celu zaliczenia lektoratu musi włożyć wkład pracy w wysokości 60 godzin :

- udział w zajęciach 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- napisanie prac pisemnych 10 godzin;

- przygotowanie do testów 5 godzin;

- lektura dodatkowa 5 godzin.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze);

- aktywny udział w zajęciach;

- pisanie i oddanie pracy pisemnej;

- napisanie testów.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwia 60 pkt (3 testów x 20 pkt);

- systematyczny i aktywne udział w zajęciach 30 pkt;

- praca pisemna 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0 - 59 (0%-59%) – ocena 2,0;

60 - 67 (60%-67%) – ocena 3,0;

68 - 75 (68%-75%) – ocena 3,5;

76 - 83 (76%-83%) – ocena 4;

84 - 91 (84%-91%) – ocena 4,5;

92 - 100 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

język włoski B1: semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)