Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język hiszpański A1: semestr II [C-JO-HA1-II] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język hiszpański A1: semestr II [C-JO-HA1-II]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 18:30 - 20:00
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Antero Cano Dominguez
Literatura:

1.Equipo Prisma. Metodo de espańol para extranjeros A1+ A2 Fusión. Podręczniki i ćwiczenia

2. Prisma A1+ A2 Fusión libro del profesor

Literatura uzupełniająca

1. Artykuły z prasy/ internetu

2. Gramatyka z ćwiczeniami Hiszpański Margarita Görrissen –Rosalía de Rösler

3. Podręcznik Nuevo ven 1,2 editorial Edelsa

4. Español en marcha ELE ( A1+ A2 ) Francisca Castro Viúdez - Pilar Díaz Ballesteros

5. Podrecznik Nuevo Prisma nivel A1, A2

6. Podręczny słownik polsko-hiszpański i hiszpański - polski,

7. "Gramatyka Języka Hiszpańskiego" Małgorzata Cybulska - Janczew, Jacek Perlin,

8. -Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami Taraszkiewicz M.,

Warszawa, PWN

9. Rápido Rápido Curso intensivo de español Lourdes Miquel /Neus Sans

10. Nuevo Ven 1 Curso de español F. Castro, F. Marin, R. Morales, S. Rosa

Zakres tematów:

1. Zwroty i wyrażenie związane z poruszaniem się po mieście.

Nazwy środków transportu. Przymiotniki określające pozytywne i negatywne cechy poszczególnych środków transportu.

Środki transportu – utrwalenie i rozszerzenie.

2. Zwroty i wyrażenia przydatne przy kupowaniu biletów i kart okresowych. Słownictwo związane z turystyką.

3. Sposoby spędzania czasu na wakacjach. Przedmioty niezbędne w podróży.

Niektóre wyrazy stosowane w Ameryce Łacińskiej.

4. Zwroty i wyrażenia służące do pytania o drogę i udzielania odpowiedz/informacji na ten temat.

5. Godziny.

6. Zwroty i wyrażenia służące do pytania o godzinę i godziny otwarcia oraz do udzielania odpowiedzi /informacji na ten temat.

7. Pory dnia. Dni tygodnia. Czynności dnia codziennego.

8. Przysłówki i wyrażenia częstotliwości.

9. Poszerzenie i utrwalenie słownictwa związanego z czynnościami dnia codziennego. Wyrażenia określające ilość.

10. Sposoby spędzania wolnego czasu. Poszerzenie i utrwalenie słownictwa związanego ze sposobami spędzania wolnego czasu.

11. Nazwy produktów spożywczych. Nazwy posiłków.

12. Nazwy części ciała. Wyrażanie dolegliwości i złego samopoczucia.

Sposoby i środki leczenia na różne dolegliwości.

13. Nazwy tradycyjnych przekąsek hiszpańskich. Słownictwo związane z barem i restauracją. Wyrażenia służące do zamawiania potraw i napojów w barze i restauracji.

14. Wyrażenia służące do składania propozycji wspólnych wyjść, przyjmowania i odrzucania propozycji. Słownictwo związane z nauką języka obcego.

15. Słownictwo związane z czynnościami codziennymi, domem, szkołą, pracą i formami spędzania czasu wolnego. Nazwy krajów Ameryki Łacińskiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

a. Studenci pracują wspólnie, w grupach, parach i indywidualnie realizując ćwiczenia i praktyki komunikacyjne i konwersując w języku obcym z prowadzące i pozostałymi uczestnikami kursu.

b. Prowadzące wyjaśniania zagadnienia językowych, komunikacyjnych i kulturowych, komentuje prace wykonywane i przedstawiane przez studentów.

c. W ramach pracy indywidualnej studenci realizują ćwiczenia z kluczem rozwiązań w celu opanowania różnych zagadnień gramatycznych oraz redagują teksty wypracowań, czytają teksty oraz oglądają materiały audiowizualne i je recenzują.

d. Praca odbywa się na podstawie materiałów wskazanych przez prowadzące, a także informacji i materiałów, w tym audiowizualnych i internetowych, które studenci gromadzą samodzielnie w ramach zadawanych im zadań.

Metody i kryteria oceniania:

-Ocena ciągła na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności.

-Ocena prac domowych w formie ćwiczeń i wypracowań zadawanych na kolejne zajęcia.

-Zaliczanie nieobecności na podstawie prac dodatkowych uzgadnianych z nauczycielem.

-Dopuszczenie do testu końcowego na podstawie oceny prac i kolokwiów cząstkowych.

-Test końcowy sprawdzający kompetencje mówienia, czytania, pisania, gramatyczne i leksykalne na poziomie kursu.

Test końcowy po każdego semestru obejmuje:

a. Test pisemny, który zawiera następujące części:

1) ćwiczenia na zrozumienie tekstu słuchanego

2) ćwiczenia na zrozumienie tekstu pisanego

3) ćwiczenia w odpowiadaniu na pytania osobiste

4) wypracowanie

b. Test ustny, prezentacji na temat podanego studentowi tematu.

c. Na ocenę końcową będą składały się:

a. test pisemny

b. test ustny

c. prezentacja zeszyt ćwiczeń( rozwiązanie i zrozumienie pracy)

d. wypracowanie

Uwagi:

język hiszpański A1: semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)