Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język hiszpański B1: semestr II [C-JO-HB1-II] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język hiszpański B1: semestr II [C-JO-HB1-II]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Antero Cano Dominguez
Literatura:

1. "Prisma nivel intermedio B1+ B2 Fusión" Equipo Prisma, Madrid

2. Prisma de ejercicios B1+ B2 Fusión

3. Prisma del profesor B1+ B2 Fusión

Literatura uzupełniająca

1. Artykuły z prasy, internetowy.

2. Podręczny sownik polsko-hiszpański i hiszpanski-polski,

3. "Gramatyka Języka Hiszpańskiego" Małgorzata Cybulska - Janczew, Jacek Perlin,

4. "Spanish B Course Companion- OXFORD

5. Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami Taraszkiewicz M.,

Warszawa, PWN

Czasopisma:

FRECUENCIA- Revista de Didáctica. Español como Lengua Extranjera. Editorial

Podręcznik Prisma progresa nivel B1

Podręcznik Prisma Avanza nivel B2

Zakres tematów:

1. Prawdopodobieństwa. Konstrukcje służące do wyrażania prawdopodobieństwa: quiza /tal vez/posiblemente/

probablemente/puede ser/es posible que/es probable que + indicativo Kontrast indicativo - subjuntivo.

2. Zapytaj o istnienie czegoś lub kogoś. Wskazywać na istnienie czegoś lub kogoś.

3. Konstrukcja służąca do wyrażania opinii: Lo más/menos + adjetivo + es

4. Oceniać i wyrazić swoją opinię. Podkreślić lub nadać wagę do czegoś.

5. Zwroty i wyrażenia służące do utrzymania spójności

i koherencji tekstu: en primer lugar, para empezar, por una parte, en segundo lugar, asimismo, por otra parte, respecto a, pero, porque, puesto que, en definitiva itp.

6. Opisać i zdefiniować.

7. Identyfikować obiekty, miejsca i ludzi oraz przekazywać informacje wtórne.

8. Prosić o informacje na temat poznania czegoś lub wiedzy o czymś / kimś. Poproś o coś określającego

9. Zasady użycia czasowników Ser, Estar.

10. Zdania względne. Spójniki łączące zdania okolicznikowe

11. Łączyć dwie chwile w czasie. Wyrażać chwilą , w którym występuje akcja.

12. Zaznaczać przyszły moment. Wystawiać temat. Wyjaśnić przyczynę lub przyczynę działania.

13. Wyjaśnić prawdziwą przyczynę czegoś poprzez odmowę innego wyjaśnienia. Uzasadnić opinię, odmawiając innym poprzednie.

14. Udzielać wyjaśnień lub przepraszać za coś. Wyrażać rozdrażnienie.

15. Wyrażać rezygnacja i zgodność. Żałować czegoś. Uspokoić i pocieszyć kogoś.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Studenci pracują wspólnie, w grupach, parach i indywidualnie realizując ćwiczenia i praktyki komunikacyjne i konwersując w języku obcym z nauczycielem i pozostałymi uczestnikami kursu.

Nauczyciel wyjaśniania zagadnienia językowych, komunikacyjnych i kulturowych, komentuje prace wykonywane i przedstawiane przez studentów.

W ramach pracy indywidualnej studenci realizują ćwiczenia z kluczem rozwiązań w celu opanowania różnych zagadnień gramatycznych oraz redagują teksty wypracowań, czytają teksty oraz oglądają materiały audiowizualne i je recenzują.

Praca odbywa się na podstawie materiałów wskazanych przez nauczyciela, a także informacji i materiałów, w tym audiowizualnych i internetowych, które studenci gromadzą samodzielnie w ramach zadawanych im zadań.

Metody i kryteria oceniania:

-Ocena ciągła na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności.

-Ocena prac domowych w formie ćwiczeń i wypracowań zadawanych na kolejne zajęcia.

-Zaliczanie nieobecności na podstawie prac dodatkowych uzgadnianych z nauczycielem.

-Dopuszczenie do testu końcowego na podstawie oceny prac i kolokwiów cząstkowych.

-Test końcowy sprawdzający kompetencje mówienia, czytania, pisania, gramatyczne i leksykalne na poziomie kursu.

Test końcowy po każdego semestru obejmuje:

a. Test pisemny, który zawiera następujące części:

1) ćwiczenia na zrozumienie tekstu słuchanego

2) ćwiczenia na zrozumienie tekstu pisanego

3) ćwiczenia w odpowiadaniu na pytania osobiste

4) wypracowanie

b. Test ustny, prezentacji na temat podanego studentowi tematu.

c. Na ocenę końcową będą składały się:

a. test pisemny

b. test ustny

c. prezentacja zeszyt ćwiczeń( rozwiązanie i zrozumienie pracy)

d. wypracowanie)

Uwagi:

język hiszpański B1: semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)