Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język hiszpański B1: semestr IV [C-JO-HB1-IV] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język hiszpański B1: semestr IV [C-JO-HB1-IV]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Antero Cano Dominguez
Literatura:

1. Nuevo Prisma Fusion B1+ B2 Fusión" Equipo Prisma, Madrid

2. Nuevo Prisma Fusion libro de ejercicios B1+ B2

3. Nuevo Prisma Fusion libro del profesor B1+ B2

Literatura uzupełniająca

1. Artykuły z prasy,

2. Podręczny sownik polsko-hiszpański i hiszpanski-polski,

3. "Gramatyka Języka Hiszpańskiego" Małgorzata Cybulska - Janczew, Jacek Perlin,

4. "Spanish B Course Companion- OXFORD

5. Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami Taraszkiewicz M.,

Warszawa, PWN

6. Español 2000 nivel medio -Jesús Sánchez Lobato. Nieves García Fernández.

7. Rápido Rápido libro del alumno .Curso intensivo de español Lourdes Miquel, Neus Sans.

Czasopisma:

FRECUENCIA- Revista de Didáctica. Español como Lengua Extranjera.

Podręcznik Prisma progresa nivel B1

Podręcznik Prisma Avanza nivel B2

Zakres tematów:

1. Dawanie i udzielanie porad; wnioski i odpowiedzi formalne; opisywanie faktów i wyrażanie opinii.

2. Czas imperfecto de subjuntivo i następstwo czasów w indicativo i subjuntivo; formy odmienne i nieodmienne czasownika.

3. Słownictwo z zakresu hiszpańskiej służby zdrowia i prewencji zdrowotnej w podróży.

4. Oceniać i wyrazić swoją opinię. Podkreślić lub nadać wagę do czegoś.

formalnie poprosić lub zażądać.

rozmawiać o aktywności fizycznej, która może poprawić nasze zdrowie.

5. Wyrażać argument z czas teraźniejszym i tryb łącznym.

6. Wyrażać konsekwencji z trybem oznajmujący i łączącym.

7. wyrażenia konsekwencji : por eso, por lo tanto, Asi que, de ahi que, tan...que, en consecuencia, luego, itp. Złożyć pisemne roszczenie.

8. Zinterpretować i przygotować przewodnik turystyczny.

9. Opisać i zdefiniować. Zastosowania czasowników ser y estar (być).

10. Rozmawiać o różnych ekspresjach artystycznych.

11. Wyrażenia bierne : procesu i rezultat.

12. Zrobić recenzję sztuki. Refleksyjne bezosobowe zdania.

13. Mowa zależna i następstwo czasów.

14. Przekazać i podsumować informacje lub rozmowę. zgodność czasów.

15. Opowiadanie szczegółowe oraz streszczanie cudzych relacji i opinii, wyrażanie zdziwienia, wątpliwości i obojętności oraz przekazywanie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Studenci pracują wspólnie, w grupach, parach i indywidualnie realizując ćwiczenia i praktyki komunikacyjne i konwersując w języku obcym z nauczycielem i pozostałymi uczestnikami kursu.

Nauczyciel wyjaśniania zagadnienia językowych, komunikacyjnych i kulturowych, komentuje prace wykonywane i przedstawiane przez studentów.

W ramach pracy indywidualnej studenci realizują ćwiczenia z kluczem rozwiązań w celu opanowania różnych zagadnień gramatycznych oraz redagują teksty wypracowań, czytają teksty oraz oglądają materiały audiowizualne i je recenzują.

Praca odbywa się na podstawie materiałów wskazanych przez nauczyciela, a także informacji i materiałów, w tym audiowizualnych i internetowych, które studenci gromadzą samodzielnie w ramach zadawanych im zadań.

Metody i kryteria oceniania:

-Ocena ciągła na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności.

-Ocena prac domowych w formie ćwiczeń i wypracowań zadawanych na kolejne zajęcia.

-Zaliczanie nieobecności na podstawie prac dodatkowych uzgadnianych z nauczycielem.

-Dopuszczenie do testu końcowego na podstawie oceny prac i kolokwiów cząstkowych.

-Test końcowy sprawdzający kompetencje mówienia, czytania, pisania, gramatyczne i leksykalne na poziomie kursu.

Test końcowy po każdego semestru obejmuje:

a. Test pisemny, który zawiera następujące części:

1) ćwiczenia na zrozumienie tekstu słuchanego

2) ćwiczenia na zrozumienie tekstu pisanego

3) ćwiczenia w odpowiadaniu na pytania osobiste

4) wypracowanie

b. Test ustny, prezentacji na temat podanego studentowi tematu.

c. Na ocenę końcową będą składały się:

a. test pisemny

b. test ustny

c. prezentacja zeszyt ćwiczeń( rozwiązanie i zrozumienie pracy)

d. wypracowanie)

Uwagi:

język hiszpański B1: semestr IV

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)