Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski A1: semestr II [C-JO-RA1-II] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski A1: semestr II [C-JO-RA1-II]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35243
Literatura:

* Podręcznik "Просто класс" 1 ("Prosto klass" 1), J. Deczewska, K. Świrko

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

1. Alfabet znamy, piszemy i czytamy.

2. Tworzenie form l. mn.- cd. Powtórzenie zasad stosowania znaków ъ i ь.

3. Test. Imiona rosyjskie - forma pełna i krótka.

4. Znani Rosjanie. Imiona odojcowskie.

5. Mam brata, siostrę, ciocię ... Najbliższa rodzina, krewni.

6. Pytanie o imię.

7. Zawody i miejsca pracy.

8. Powtórzenie materiału. Piosenka rosyjska.

9. Test. Odmiana czasowników I koniugacji.

10. Mapa- kraje i narodowości.

11. Czy mówisz po rosyjsku? Odmiana czasowników II koniugacji.

12. Jeden zwykły dzień. Okoliczniki czasu.

13. Plan dnia. Podział obowiązków.

14. Test - odmiana czasowników. Czasownik w piosence.

15. Zaliczenie ustne.

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć (maks. cztery) mogą zostać przeprowadzone w formie e-learningu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metody dydaktyczne: praca w oparciu o podręcznik oraz otrzymane od lektora materiały - ćwiczenia fonetyczne, kształcenie wszystkich sprawności językowych,

Konwersacja w parach

metody weryfikacji: dyktando, głośne czytanie, pisanie, testy cząstkowe, wypowiedź ustna, ocenianie ustawiczne

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Sprawdziany - 50% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Systematyczny udział w zajęciach (obecność i aktywność) - 25%

Praca wykonana indywidualnie - 15%

Końcowa odpowiedź ustna - 10%

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5.

Uwagi:

język rosyjski A1: semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)