Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski A1: semestr IV [C-JO-RA1-IV] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski A1: semestr IV [C-JO-RA1-IV]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35246
Literatura:

* Podręcznik "Просто класс" 1 ("Prosto klass" 1), J. Deczewska, K. Świrko

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

1. Sesja za nami.

2. Przymiotniki w piosence. Mój ulubiony kolor.

3. Dni tygodnia. Dzień powszedni studenta.

4. Musimy, powinniśmy, chcemy, chcielibyśmy ... Co nam w duszy gra.

5. Powtórzenie. Praktyka czyni mistrza.

6. Test. Kuchnia rosyjska. Rzeczowniki i przymiotniki w Bierniku.

7. Forma osobowa czasowników `jeść` i `pić`. Ulubione dania.

8. Co i kiedy pijemy. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego.

9. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlaczego?

10. U nas w domu ... Odmiana rzeczowników rodz. męskiego.

11. Tak mieszkają studentki. Rzeczowniki i przymiotniki w Miejscowniku.

12. Pokażę i opowiem wam, jak mieszkam. Prezentacje.

13. Test końcowy. Przed nami wakacje. Pory roku, trochę meteorologii.

14. Omówienie testu.Pory roku cz. 2.Odmiana rzeczowników rodz. nijakiego.

15. Zaliczenie ustne.

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć (maks. cztery) mogą zostać przeprowadzone w formie e-learningu

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metody dydaktyczne: praca w oparciu o podręcznik oraz otrzymane od lektora materiały - ćwiczenia fonetyczne, kształcenie wszystkich sprawności językowych,

Konwersacja w parach

metody weryfikacji: dyktando, głośne czytanie, pisanie, testy cząstkowe, wypowiedź ustna i pisemna, prezentacja, ocenianie ustawiczne

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Sprawdziany - 50% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Systematyczny udział w zajęciach (obecność i aktywność) - 25%

Praca wykonana indywidualnie - 15%

Końcowa odpowiedź ustna - 10%

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5.

Uwagi:

język rosyjski A1: semestr IV

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)