Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski B1: semestr II [C-JO-RB1-II] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski B1: semestr II [C-JO-RB1-II]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35247
Literatura:

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania audio, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

1. Sesja egzaminacyjna.

2. Urlop dziekański? Stosowanie przyimka `по`.

3. Przymiotniki miękko- i twardotematowe.

4. Moja dotychczasowa edukacja. Konstrukcje czasowe.

5. System kształcenia w Polsce i Rosji.

6. Stosowanie czasowników учить, учиться, изучать, заниматься.

7. Wyższa uczelnia.

8. Nasz uniwersytet.

9. Test. Czasowniki напомнить, запомнить, вспомнить.

10. Technologie wspomagające studenta.

11. Środki masowego przekazu donoszą. Trochę geografii.

12. Wybieram się na konferencję. Formalności.

13. Zmiana stanu cywilnego. Pozdrowienia, gratulacje.

14. Test końcowy.

15. Zaliczenie ustne.

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć (do 3) może zostać przeprowadzona w formie e-learningu (MSTeams lub Moodle).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Praca z materiałami opracowanymi przez lektora, praca z podręcznikiem do gramatyki

Utrwalanie gramatyki oraz leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych

Konwersacja w parach i grupach,

Praca z tekstem, indywidualne poszukiwanie materiałów, grupowe zadania kreatywne

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Kolokwia - 50% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Aktywny udział w zajęciach 15%

Praca wykonana indywidualnie oraz w zespole 20%

Zaliczenie ustne 15%

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5.

Uwagi:

język rosyjski B1: semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)