Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski B2: semestr II [C-JO-RB2-II] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski B2: semestr II [C-JO-RB2-II]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35250
Literatura:

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania audio, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

1. Za nami sesja egzaminacyjna.

2. Sesja w uczelniach zagranicznych. Relacje studentów. Stosow. przyimka `по`.

3. Przymiotniki w Narzędniku i Miejscowniku.

4. System kształcenia w Polsce. Studenci - obcokrajowcy opowiadają.

5. Moja dotychczasowa edukacja. Konstrukcje czasowe.

6. Wyższa uczelnia.

7. Nasz uniwersytet. Rzeczowniki zakończone na - ие, -ия, -ий.

8. Test. Czasowniki напомнить, запомнить, вспомнить.

9. Technologie wspomagające studenta.

10. Środki masowego przekazu donoszą. Stosowanie znaków ь i ъ.

11. Wybieram się na konferencję. Formalności.

12.. Zmiana stanu cywilnego. Pozdrowienia, gratulacje.

13. Skróty i skrótowce i literowe i ich rodzaj gramat. ( МГУ, РФ, РП, ГУМ i in.)

14. Test końcowy.

15. Zaliczenie ustne.

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć (do 3) może zostać przeprowadzona w formie e-learningu (MSTeams lub Moodle).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Praca z materiałami opracowanymi przez lektora, praca z podręcznikiem do gramatyki

Utrwalanie gramatyki oraz leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych

Konwersacja w parach i grupach,

Praca z tekstem, indywidualne poszukiwanie materiałów, grupowe zadania kreatywne

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Kolokwia - 50% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Aktywny udział w zajęciach 15%

Praca wykonana indywidualnie oraz w zespole 20%

Zaliczenie ustne 15%

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5.

Uwagi:

język rosyjski B2: semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)