Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski C1: semestr II [C-JO-AC1-II] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 10

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski C1: semestr II [C-JO-AC1-II]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:45 - 18:15
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Burakowska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35253
Literatura:

de Chazal, E., Monroe, J. Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes C1

de Chazal, E., McCarter, S. A course in English for Academic Purposes B2

de Chazal, E., Rogers, L. Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes B1+

Materiały własne zamieszczane na platformie edukacyjnej ze stron ESL Brains oraz Lingua House

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne. Cechy wstępu do eseju akademickiego – powtórzenie

2. Wstęp do prezentacji grupowej

3. Prezentacje: wirtualne zwiedzanie Muzeum Brytyjskiego

4. Parafraza

5. Cechy i struktura streszczeń artykułów akademickich

6. Media

7. Streszczenie (1)

8. Streszczenie (2)

9. Kreatywność; jak korzystać z akademickich artykułów

10. Praca / IKEA

11. Wykład – ćwiczenia ze słuchania

12. Geometria

13. Kultura

14. Krytyczne myślenie

15. Test

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych, zakres tematów oraz ich kolejność mogą ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: asymilacja wiedzy (praca z tekstem), metoda sytuacyjna, projektu, ćwiczeń i pokazu, burza mózgów, dyskusja, praca w parach i grupach.

Weryfikacja efektów uczenia się: ocenianie ustawiczne, ocena wypowiedzi ustnej, eseju, prezentacji, wpisów na forum, testu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

obowiązkowa obecność na zajęciach f2f; dozwolona 1 nieobecność. Kolejna nieobecność skutkuje niedopuszczeniem do testu i niezaliczeniem semestru.

- systematyczna praca na Moodle

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej. Za oddanie pracy po terminie będą odliczane punkty: minus 3 pkt

- napisanie testu.

Student ma 7 dni na zaliczenie danego modułu na platformie edukacyjnej (do niedzieli, godz. 23:59). Po tym terminie ćwiczenia będą nadal otwarte, ale bez możliwości uzyskania punktów. Systematyczność pracy na Moodle będzie stale monitorowana.

Kryteria oceny:

- ćwiczenia na Moodle - 21 pkt (7 x 3 pkt)

- esej (streszczenie) - 20 pkt

- prezentacja - 15 pkt

- test - 36 pkt

aktywność i zaangażowanie na zajęciach - 18 pkt (6 x 3 pkt)

Obecność na zajęciach f2f obowiązkowa; dozwolona 1 nieobecność. Kolejna nieobecność skutkuje niedopuszczeniem do testu i niezaliczeniem semestru.

Drugim warunkiem dopuszczenia do testu (poza obecnością na zajęciach f2f) jest systematyczna praca na platformie edukacyjnej i uzyskanie min. 60% z tematów 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12.

Max. 110 punktów; zaliczenie semestru od 66 pkt (60%).

110 - 101pkt (100%-92%) - bardzo dobry

100 - 92 pkt (91%-84%) - dobry plus

91 - 83 pkt (83%-76%) - dobry

82 - 74 pkt (75%-68%) - dostateczny plus

73 - 66 pkt (67% - 60%) - dostateczny

65- 0 pkt (59% - 0%) - ndst

Uwagi:

język angielski C1: semestr II (blended-learning)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)