Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski C1: semestr II [C-JO-AC1-II] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski C1: semestr II [C-JO-AC1-II]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-05-29 09:45 : 11:15 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2023-06-05 09:45 : 11:15 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2023-06-12 09:45 : 11:15 sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Dąbrowska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35258
Literatura:

1.English File. Advanced plus (C1+) Student's Book (4th edition), Christina Latham-Koenig et al., Oxford University Press.

materiały autentyczne z wiarygodnych źródeł w internecie i zamieszczane zamieszczane na platformie internetowej Moodle

materiały z linguahouse.com, ESLBrains, Fluentize i tym podobnych

Zakres tematów:

W semestrze II będą realizowane tematy zawarte w 3 i 4 rozdziale podręcznika oraz tematy dodatkowe

1. Age matters. Research language - verbs related to research

2. Teenagers. Accomplishments and influence. Articles (a/the)

3. Speaking - Toastmasters. Famous speeches

4. Literature. Shakespeare. Idioms and sayings

5. Authentic listening. An interview - questions, word order.

6. Writing - a review

7. Brain. Male/ female. Gendered brain. Cause and effect. Debating, expressing arguments

8. Listening to a lecture. Gendered language. Bionomials

9. Work. Burnout. Reading practice. Perfect and Continuous aspect. Making conversations. Small talk in business - networking

9. Meetings. Work-life balance - a documentary

10. Glass ceiling. Reading comprehension. Use of English practice

11. Wordbuilding and paraphrasing practice

12. Current issues

13. Test

14. Test results

Z przyczyn dydaktycznych i organizacyjnych kolejność jednostek może ulec zmianie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Kurs jest prowadzony metodą komunikatywną i CLIL (Content and Language Integrated Learning) z elementami "odwróconej klasy" (flipped learning)

Metody weryfikacji: ocenianie ustawiczne na zajęciach i na platformie Moodle (interaktywne quizy i quizlety), w klasie dyskusja, debata, giełda pomysłów, praca w parach i grupach, test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

a) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach

- oddanie pracy pisemnej;

- wykonanie zadań

- napisanie quizów, testu końcowego

b) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- aktywność na zajęciach- 10 punktów

- obecność na zajęciach - 10 punktów (dopuszczalne 2 nieobecności)

- dłuższa wypowiedź pisemna - maks. 10 punktów

- quizy, zadania dodatkowe - maks. 10 pkt plus punkty dodatkowe

- test końcowy (słownictwo, gramatyka, reading and listening comprehension) maks. 60 punktów.

Uzyskanie 60 punktów daje zaliczenie semestru na ocenę dostateczną. Wszystkie oceny wystawiane są zgodnie z następującą procentową skalą ocen:

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100

Uwagi:

język angielski C1: semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)