Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr IV - kier. lekarski [C-JO-AB2-IV-WML-N] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr IV - kier. lekarski [C-JO-AB2-IV-WML-N]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-15 08:00 : 09:30 sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Wrzos
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35378
Literatura:

Podręcznik podstawowy: Oxford English for Carrer: Medicine 2, Sam McCarter Oxford University Press; Units 7-12.

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1) Medicine 2 - Unit 7 Dermatologia

2) Unit 7 Dermatologia c.d.

3) Unit 8 Chirurgia

4) prezentacje / streszczenie akademickie

5) Unit 9 Kardiologia

6) prezentacje / Grammar Check 1

7) Unit 10 Układ oddechowy

8) Unit 10 Układ oddechowy c.d.

9) Unit 11 Choroby tropikalne

10) Unit 11 Choroby tropikalne c.d. / Grammar Check 2

11) Unit 12 Technologia

12) Unit 12 Technologia c.d.

13) artykuł naukowy - analiza / referral letter

14) Final Test

15) lekcja przeznaczona na tematykę ogólną do egzaminu centralnego B2 z jęz. angielskiego

Ze względów dydaktycznych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie. Zagadnienia gramatyczne B2 zaczerpnięte z Medicine 2 Units 7-12

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: praca na materiałach z podręcznika, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, test końcowy - Final Test, praca pisemna (academic summary), prezentacja, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS: Student zdobywa za zajęcia w semestrze 2 pkt ECTS, a 1 punkt ECTS = 30 godzin udziału na zajęciach, więc w 2 punkty wlicza się 30 godzin lekcyjnych zajęć + 30 godzin pracy własnej.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Zajęcia Face to Face - Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalna jedna nieobecność.

2. Zajęcia na Moodle - systematyczne i terminowe wykonywanie zadań na Platformie e-learning MOODLE.

3. Aktywność na zajęciach

4. Terminowe oddanie pracy pisemnej.

5. Napisanie 3 testów.

6. Zaprezentowanie prezentacji multimedialnej przed grupą.

c) Kryteria oceny końcowej:

Systemem oceniania jest system punktowy (maksymalna liczba punktów do zdobycia - 120 pkt)

1) Na kursie przewidziane są 3 testy: 2 testy z gramatyki po każdych dwóch unitach (10 punktów), oraz test kończący semestr z Unitów 7-12 (30 punktów).

2) Obecność na zajęciach: 2 punkty za każde zajęcia w sali, oraz Tematy na Platformie Moodle za 2 punkty każda lekcja: 12x2=24

3) aktywność na zajęciach 6 punktów - 6 zajęć po jednym punkcie

4) terminowe oddanie pracy pisemnej (20 punktów)

5) zaprezentowanie prezentacji (20 punktów)

Skala procentowa / Ocena / punkty na kursie

60% - 67% / 3 / 72-80 pkt.

68% - 75% / 3,5 / 81-90

76% - 83% / 4 / 91-100

84% - 91% / 4,5 / 101-109

92% - 100% / 5 / 110-120

Uwagi:

język angielski B2: semestr IV - kier. lekarski (blended-learning)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)