Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr II - kier. lekarski [C-JO-AB2-II-WML-S] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr II - kier. lekarski [C-JO-AB2-II-WML-S]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-15 09:45 : 11:15 sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Wrzos
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35378
Literatura:

Podręcznik podstawowy: Oxford English for Carrer: Medicine 1, Sam McCarter Oxford University Press; Units 7-12.

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1) Face to Face - Wprowadzenie do kursu, sprawy organizacyjne. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu.

2) Moodle - Unit 7 Rodzice z małymi dziećmi

3) F2F - Unit 7 Rodzice z małymi dziećmi c.d.

4) Moodle - Unit 8 Komunikacja z pacjentem

5) F2F - prezentacje

6) Moodle - Unit 9 Praca w psychiatrii

7) F2F - checking grammar test / prezentacje

8) Moodle - Unit 10 Opieka paliatywna i śmierć

9) F2F - Unit 10 Opieka paliatywna i śmierć cd

10) Moodle - Unit 11 Praca zespołowa

11) F2F - checking grammar test / Unit 11 Praca zespołowa cd

12) Moodle - Unit 12 Różnorodność w pracy

13) F2F - Unit 12 Różnorodność w pracy cd

14) Moodle - analiza artykułu naukowego

15) F2F - test końcowy - Final Test

Ze względów dydaktycznych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: praca na materiałach z podręcznika, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, test końcowy - Final Test, praca pisemna (list motywacyjny), prezentacja, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS: Student zdobywa za zajęcia w semestrze 2 pkt ECTS, a 1 punkt ECTS = 30 godzin udziału na zajęciach, więc w 2 punkty wlicza się 30 godzin lekcyjnych zajęć + 30 godzin pracy własnej.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Zajęcia Face to Face - Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalna jedna nieobecność.

2. Zajęcia na Moodle - systematyczne i terminowe wykonywanie zadań na Platformie e-learning MOODLE.

3. Aktywność na zajęciach

4. Terminowe oddanie pracy pisemnej.

5. Napisanie 3 testów.

6. Zaprezentowanie prezentacji multimedialnej przed grupą.

c) Kryteria oceny końcowej:

Systemem oceniania jest system punktowy (maksymalna liczba punktów do zdobycia - 120 pkt)

1) Na kursie przewidziane są 3 testy: 2 testy z gramatyki po każdych dwóch unitach (10 punktów), oraz test kończący semestr z Unitów 7-12 (30 punktów).

2) Obecność na zajęciach: 2 punkty za każde zajęcia w sali, oraz Tematy na Platformie Moodle za 2 punkty każda lekcja: 12x2=24

3) aktywność na zajęciach 6 punktów - 6 zajęć po jednym punkcie

4) terminowe oddanie pracy pisemnej (20 punktów)

5) zaprezentowanie prezentacji (20 punktów)

Skala procentowa / Ocena / punkty na kursie

60% - 67% / 3 / 72-80 pkt.

68% - 75% / 3,5 / 81-90

76% - 83% / 4 / 91-100

84% - 91% / 4,5 / 101-109

92% - 100% / 5 / 110-120

Uwagi:

język angielski B2: semestr II - kier. lekarski (blenden-learning)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)