Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski akademicki: semestr VI [C-JO-EAP-VI-SzD] Semestr letni 2022/23
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski akademicki: semestr VI [C-JO-EAP-VI-SzD]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 18:30 - 20:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Lang
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32655
Literatura:

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, Cambridge University Press.

Oxford Academic Vocabulary Practice, B2-C1, Julie Moore, Oxford University Press.

Oxford Academic Vocabulary Practice, B1, Julie Moore, Oxford University Press.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes B2, Edward de Chazal, Sam McCarter, Oxford University Press.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes C1, Edward de Chazal, Julie Moore, Oxford University Press.

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie definicji; definition paragraph.

2. Przekonywanie i perswazja.

3. Hipoteza badawcza, teza eseju.

4. AWL – sublist 6.

5. Media społecznościowe; LinkedIn.

6. Egzemplifikacja.

7. Edukacja, edukatorzy.

8. Cybercrime: Revision of passive

9. Prowadzenie zajęć w języku angielskim - English as a Medium of Instruction.

10. Prezentacja projektu: micro-teaching (1).

11. Prezentacja projektu: micro-teaching (2).

12. Prezentacja projektu: micro-teaching (3).

13. Doktorat i co dalej – kształcenie ustawiczne.

14. Powtórzenie do egzaminu końcowego (1).

15. Powtórzenie do egzaminu końcowego (2).

Ze względów dydaktyczno – organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikami akademickimi, tekstami oryginalnymi i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych. Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach. Czytanie i analiza tekstów przydatnych w pracy akademickiej.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, praca pisemna, prezentacja.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- praca na platformie internetowej;

- wygłoszenie prezentacji.

Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz praca na platformie edukacyjnej: 30 pkt;

- napisanie pracy pisemnej: 35 pkt;

- wygłoszenie prezentacji: 35 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

Uwagi:

język angielski akademicki: semestr VI (MSTeams/Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)