Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwojowa [WH-FPZ-SP-II-2-PsRo] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia rozwojowa [WH-FPZ-SP-II-2-PsRo]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-11 11:30 : 13:00 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Dylewska
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.

2. M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2013.

3. E. Grzesiak, R. Janicka-Szyszko, M. Steblecka, Komunikacja w szkole, Gdańska 2005.

4. M. Herbert, Rozwój społeczny ucznia, Gdańsk 2008.

5. K. Rigby, Przemoc w szkole, Kraków 2010.

6. J. Rumpf, Krzyczeć, bić, niszczyć, Gdańsk, 2008

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatorium

2. pokaz-prezentacja multimedialna

3. giełda pomysłów,

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, pokaz, a weryfikowane

za pomocą odpowiedzi ustnych i kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów, elementy warsztatowe, a weryfikowane

za pomocą pokazu umiejętności praktycznych, symulacji.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod poszukujących, a weryfikowane przez dyskusje,

warsztaty,obserwację bezpośrednią ocenę ciągłą.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w obszarze wiedzy są weryfikowane za pomocą odpowiedzi ustnych i kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są weryfikowane za pomocą pokazu umiejętności praktycznych, symulacji.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są weryfikowane przez dyskusje, warsztaty,obserwację bezpośrednią ocenę ciągłą.

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, - wie, z jakimi dyscyplinami naukowymi psychologia ma związek, - wymienia metody badań psychologicznych, - wymienia główne metody działań psychologicznych, - bierze aktywny udział w zajęciach, - pracuje w zespole.

Na ocenę dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej i podaje przykłady, - wymienia i opisuje podstawowe metody badań psychologicznych, - wskazuje i omawia związku psychologii z innymi dziedzinami nauki, - wymienia i podaje przykłady podstawowych działań psychologicznych.

Na ocenę bardzo dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, podaje przykłady i umie zastosować tę wiedzę w praktyce, - wymienia, opisuje podstawowe metody badań psychologicznych oraz potrafi je zastosować, -wskazuje, omawia, podaje przykłady związków psychologii z innymi dziedzinami nauki, -wymienia, podaje przykłady oraz umie zastosować w praktyce podstawowe działania psychologiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)