Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia etapów edukacyjnych [WH-FPZ-SP-II-1-PsEEd] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia etapów edukacyjnych [WH-FPZ-SP-II-1-PsEEd]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-11 09:45 : 11:15 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Dylewska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna,Poznań 2006.

2. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 2001.

3.A. Faber, E.Mazlish, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, Poznań 2016.

4. A. Kołakowski, A. Pisula, Sposób na trudne dziecko,Sopot 2012.

5. R. J. MacKenzie, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?,Gdańsk 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.

2. M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych,Sopot 2013.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatorium

2. pokaz-prezentacja multimedialna

3. giełda pomysłów,

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, pokaz, a weryfikowane

za pomocą odpowiedzi ustnych i kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów, elementy warsztatowe, a weryfikowane

za pomocą pokazu umiejętności praktycznych, symulacji.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod poszukujących, a weryfikowane przez dyskusje,

warsztaty,obserwację bezpośrednią ocenę ciągłą.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w obszarze wiedzy są weryfikowane za pomocą odpowiedzi ustnych i kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są weryfikowane za pomocą pokazu umiejętności praktycznych, symulacji.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są weryfikowane przez dyskusje, warsztaty,obserwację bezpośrednią ocenę ciągłą.

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, - wie, z jakimi dyscyplinami naukowymi psychologia ma związek, - wymienia metody badań psychologicznych, - wymienia główne metody działań psychologicznych, - bierze aktywny udział w zajęciach, - pracuje w zespole.

Na ocenę dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej i podaje przykłady, - wymienia i opisuje podstawowe metody badań psychologicznych, - wskazuje i omawia związku psychologii z innymi dziedzinami nauki, - wymienia i podaje przykłady podstawowych działań psychologicznych.

Na ocenę bardzo dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, podaje przykłady i umie zastosować tę wiedzę w praktyce, - wymienia, opisuje podstawowe metody badań psychologicznych oraz potrafi je zastosować, -wskazuje, omawia, podaje przykłady związków psychologii z innymi dziedzinami nauki, -wymienia, podaje przykłady oraz umie zastosować w praktyce podstawowe działania psychologiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)