Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka praktyczna [WH-FP-I-2-StylPrakt] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Stylistyka praktyczna [WH-FP-I-2-StylPrakt]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Krasowska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: ćwiczeniowa, referatu, dyskusji, prezentacji, praca ze źródłem,

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są weryfikowane przez: ocenianie ciągłe, prezentację przygotowaną i przedstawioną przez studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. aktywny udział w zajęciach,

2. zaliczenie zadań na platformie Moodle (co najmniej 60%),

3. przygotowanie referatu z prezentacją i przedstawienie go na zajęciach.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze. W wypadku każdej kolejnej nieobecności (nie więcej jednak niż 20% wszystkich zajęć) student jest zobowiązany zaliczyć materiał z ćwiczeń na konsultacjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)