Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego [WH-FPZ-SP-II-2-TechI] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego [WH-FPZ-SP-II-2-TechI]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 13:15 - 14:45
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Tupacz
Zakres tematów:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi narzędziami TIK oraz ich świadomym wykorzystywaniem w edukacji.

Zagadnienia, które będziemy omawiać na zajęciach:

1. TIK w edukacji polonistycznej.

2. Edukacja zdalna, hybrydowa.

3. Taksonomia Blooma a narzędzia TIK.

4. Metody prowadzenia zajęć, wspierające cyfrowy rozwój uczniów.

5. Uczenie kooperatywne.

6. Aplikacje cyfrowe w służbie edukacji (warsztaty): CANVA, DOKUMENTY GOOGLE, DYSK GOOGLE, GENIALLY, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE FORMS, KAHOOT, MEMRISE, PADLET, QUIZIZZ, QUIZLET.

7. Współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów eTwinning.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są takimi metodami, jak wykład informacyjny i prezentacje, a weryfikowane przez ocenę opracowanych zadań (twórcze wykorzystanie poznanych aplikacji), ocenianie ciągłe.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są takimi metodami, jak metody ćwiczeniowo-praktyczne, a weryfikowane przez ocenę udziału w dyskusji, ocenę umiejętności praktycznych.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami, jak dyskusja i pokaz, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenia podlegają:

A. Aktywność podczas zajęć.

B. Lektura zalecanej bibliografii.

C. Obecność na zajęciach. Dopuszczam dwie nieobecności.

D. Regularne wykonywanie i odsyłanie prowadzącemu zadań, weryfikujących postępy studentów w zakresie stosowania TIK w dydaktyce polonistycznej.

Elementy składające się na ocenę końcową:

50% - przygotowanie prac z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK,

30% - aktywność na zajęciach, wykazanie się znajomością zleconej literatury,

20% - obecność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)