Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalistyczna I (LIC zima) [WM-FI-301] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia specjalistyczna I (LIC zima) [WM-FI-301]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 024
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=38116
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego / Tadeusz Stacewicz, Andrzej Witowski, Jerzy Ginter. Warszawa : UW; 2002.

2. Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018

3. Detekcja sygnałów optycznych / Zbigniew Bielecki, Antoni Rogalski.

Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; 2001

4. Analiza danych w naukach ścisłych i technice / Andrzej Zięba.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN; 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Wstęp do spektroskopii laserowej / Halina Abramczyk.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN; 2000

2. Ratajczyk F., Dwójłomność i polaryzacja optyczna. OWPW. Wrocław, 2000.

3. Boxall J., Arduino. 65 praktycznych projektów. Wydawnictwo Helion. 2014

4. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Zakres tematów:

Sterowanie silnikami krokowymi w układzie polarymetrycznym.

Badanie płytek dwójłomnych za pomocą spektrometru.

Polarymetr skomputeryzowany. Precyzyjne pomiary stopnia polaryzacji światła.

Badanie zjawiska skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w kryształach optycznie czynnych.

Efekty elektrooptyczne - zmiana dwójłomności wywołana polem elektrycznym.

Kalibracja monochromatora MDR-2.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda laboratoryjna.

Weryfikacja ciągła podczas ćwiczeń,

Sprawozdania oceniane w skali 2 - 5.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Również jest obowiązkowe wykonanie zadań domowych z poprzedniego zajęcia.

Nieobecność na zajęciach i/lub brak sprawozdania oddanego do sprawdzenia sprawozdania (do końca semestru) powoduje ocenę niedostateczną.

Ocena końcowa wystawia się na podstawie sprawdzenia sprawozdania z wykonanej pracy.

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)