Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - III semestr [WP-PRZ-ANG-3] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - III semestr [WP-PRZ-ANG-3]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Lang
Literatura:

Materiały dydaktyczne zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1. Wywiady i kwestionariusze. Tworzenie pytań. CV prawnika: edukacja.

2. Zakupy. Pytania zależne. CV prawnika: doświadczenie zawodowe.

3. Edukacja. Zestawienie czasów. Prawo cywilne a prawo karne.

4. Polityka: przemówienie, wybory.

5. Sport. Pierwszy tryb warunkowy. Prawo cywilne (2).

6. Rozwiązywanie problemów. Drugi tryb warunkowy. Powtórzenie języka prawniczego.

7. Uczenie się na błędach. Trzeci tryb warunkowy.

8. Pandemia. Zestawienie trybów warunkowych.

Ze względów dydaktyczno – organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla opisu poziomu B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Kurs prowadzony jest na platformie internetowej Moodle.

Metody: praca z tekstem czytanym i słuchanym, wykonywanie ćwiczeń, przesyłanie nagrań, dyskusja na forum.

Sposoby weryfikacji: ocenianie ustawiczne na platformie, test końcowy w warunkach kontrolowanych.

Metody i kryteria oceniania:

a) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- dostęp do komputera podłączonego do Internetu;

- systematyczna i terminowa praca na platformie internetowej;

- wygłoszenie wypowiedzi ustnej – w ramach konsultacji online lub przysłanie nagrania;

- napisanie testu końcowego.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- systematyczna i terminowa praca na platformie internetowej – 40 pkt.;

- wypowiedź ustna – 10 pkt.;

- test końcowy – 50 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60 pkt.

W sesji poprawkowej możliwe jest poprawianie wyłącznie testu.

Punktacja:

-na ocenę 2 0-59 pkt.

-na ocenę 3 60-67 pkt.

-na ocenę 3,5 68-75 pkt.

-na ocenę 4 77-83 pkt.

-na ocenę 4,5 84-91 pkt.

-na ocenę 5 92-100 pkt.

Uwagi:

lektorat dla prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)