Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych (ODO) [WP-PRZ-MIP-odo] Semestr letni 2023/24
Warsztaty, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona danych osobowych (ODO) [WP-PRZ-MIP-odo]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Warsztaty [WAR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 19:30
sala 308
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Drobek
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są stacjonarnie w formie wykładu problemowego, case study oraz warsztatów, ze wsparciem w ramach kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ocenianie ciągłe, projekty i analiza studiów przypadków, udział w dyskusji.

EK1: posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych - weryfikacja w formie wykonania zadań indywidualnych lub grupowych, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej

EK2: wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych -weryfikacja w formie wykonania zadań indywidualnych lub grupowych, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej

EK3: prognozuje i modeluje procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze - weryfikacja w formie wykonania zadań indywidualnych lub grupowych, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

EK1: Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

bdb - Student biegle posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

db - Student dobrze posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

dst - Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

ndst - Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

EK2: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

bdb - Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

db - Student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

dst - Student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ndst - Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

EK3: Student potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

bdb - Student bardzo dobrze potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

db – Student dobrze potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

dst - Student w stopniu podstawowym potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

ndst – Student nie potrafi prognozować i modelować procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych, nie wykorzystuje w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Kryteria oceny końcowej:

-obecność na warsztatach,

-wykonanie zadań indywidualnych i grupowych,

-aktywność na zajęciach.

Uwagi:

warsztaty dla I roku prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)