Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ubezpieczeń społecznych [WP-PRZ-PUS-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo ubezpieczeń społecznych [WP-PRZ-PUS-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 13:15 - 14:45
sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sylwia Karbowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a35gBYDSbb9tsabQsyKEUFfprq57CV6bO5x_Od4NFs-M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=33e86967-daa2-4bdb-b0fb-1aca4ba121c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, 2016 r.

G. Uścisńska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, 2019 r.

K. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 2019 r.

Zakres tematów:

1. Ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa.

2. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie, a we wskazanych terminach w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z wykorzystaniem platformy Moodle).

EK z zakresu umiejętności są osiągane metodami: wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda sytuacyjna.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, kolokwia/testy.

EK z zakresu kompetencji społecznych są osiągane metodami: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, metoda sytuacyjna.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, kolokwium (test).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (aktywność, testy cząstkowe), test końcowy.

Uwagi:

ćwiczenia dla III roku prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)