Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych i RODO [WP-BGC-N-2-ODO-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona danych osobowych i RODO [WP-BGC-N-2-ODO-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 15:00 : 16:30 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-08 15:00 : 16:30 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-15 15:00 : 16:30 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-22 15:00 : 16:30 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-05 15:00 : 16:30 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Drobek
Literatura:

• Literatura

Akty prawne:

- Konstytucja RP z 2.04.1997 r.

- Traktat o Funkcjonowaniu UE

- Karta Praw Podstawowych UE

- Konwencja 108 Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

- ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679

Literatura podstawowa:

- Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Wydanie z 2018 roku. Luksemburg 2020,

Wersja elektroniczna:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_pl.pdf

- P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018a

Zakres tematów:

Zakres tematów

1. Prawa osób, których dane dotyczą

2. Zasada rozliczalności

3. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

4. Transgraniczne przetwarzanie danych. Mechanizm kompleksowej obsługi

5. Ochrona danych osobowych na etapie projektowania i domyślna ochrona danych

6. Organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych.

7. Kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji w zakresie ochrony danych

8. Status i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych.

9. Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w formie wykładu problemowego, case study oraz warsztatów, ze wsparciem na platformie Moodle.

Metody weryfikowania efektów kształcenia:

EK z zakresu kompetencji (BwGC_K01) są weryfikowane poprzez ocenę ciągłą, prace pisemne, oraz kolokwium.

EK z zakresu umiejętności (BwGC_U03) są weryfikowane poprzez ocenę ciągłą, prace pisemne, kolokwium oraz prezentacje.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Zaliczenie prac indywidualnych i grupowych oraz zdanie kolokwium w postaci testu .

Metody i kryteria oceniania:

BwGC_U03 Student potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Kryteria oceny:

Na ocenę 2: Student nie potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na ocenę 3-3,5:Student na poziomie podstawowym potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na ocenę 4-4,5:Student dobrze potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

Na ocenę 5:Student bardzo dobrze potrafi korzystać z prawnych środków ochrony danych osobowych

BwGC_K01 Student jest przygotowany do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów dotyczących ochrony danych osobowych

Kryteria oceny:

Na ocenę 2: Student nie jest jest przygotowany do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów dotyczących ochrony danych osobowych

Na ocenę 3-3,5:Student na poziomie podstawowym jest przygotowany do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów dotyczących ochrony danych osobowych

Na ocenę 4-4,5:Student jest dobrze przygotowany do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów dotyczących ochrony danych osobowych

Na ocenę 5:Student jest bardzo dobrze przygotowany do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów dotyczących ochrony danych osobowych

Uwagi:

ćwiczenia dla I roku BGC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)