Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media społecznościowe- ujęcie prawno-biznesowe [WP-CWC-N-1-MSuPB] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Media społecznościowe- ujęcie prawno-biznesowe [WP-CWC-N-1-MSuPB]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 14:45
sala 1764
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 64
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Maciej Hulicki
Strona domowa grupy: http://e.uksw.edu.pl
Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Najważniejsze akty normatywne omawiane na wykładzie:

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych)

2.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)

3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy, konwersatoryjny.

Egzamin w formie testu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę testu.

Na ocenę 2:

CwC1_W11: Student nie zna różnych perspektyw prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student nie ma wiedzy o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Na ocenę 3:

CwC1_W11: Student zna podstawowe perspektywy prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student ma podstawową wiedzę o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Na ocenę 4:

CwC1_W11: Student dobrze zna różne perspektywy prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student ma odpowiednią wiedzę o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Na ocenę 5:

CwC1_W11: Student bardzo dobrze zna różne perspektywy prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student ma bardzo dobrą wiedzę o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Uwagi:

wykład dla II roku CWC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)