Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy [WP-AD-1-OPCRE] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy [WP-AD-1-OPCRE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 11:30 : 13:00 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-09 11:30 : 13:00 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-16 11:30 : 13:00 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-23 11:30 : 13:00 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-06 11:30 : 13:00 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 54
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Elżbieta Morawska
Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Jasudowicz, B. Gronowska i inni, Prawa człowieka i ich ochrona. Toruń 2010;

E. H. Morawska, Zobowiązania pozytywne państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2016;

E. H.Morawska, K. Gałka (red.), Pozasądowe mechanizmy praw człowieka Rady Europy, Lublin 2021.

Literatura uzupełniająca

COUNCIL OF EUROPE, 2015

dostępny na: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av0EBKy9dxfWfme0CsZr4QtqvMV9CM_oKQifuTzxFJsk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b97ac02a-b5d1-4ba7-b803-46d387c34e5e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3;

Guidelines - Prevention and remedying of violations of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (2022); pozycja dostępna na: https://edoc.coe.int/en/european-convention-on-human-rights/11398-guidelines-prevention-and-remedying-of-violations-of-the-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-fundamental-freedoms.html#;

Dodatkowe pozycje literatury i materiały dydaktyczne będą dostępne na platformie MsTeams.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody weryfikacji pracy studenta: dwuetapowy egzamin pisemny; pierwszy etap (podstawowy) w formie egzaminu pisemnego zawierającego 10 pytań otwartych; drugi etap w formie pracy pisemnej dot. zagadnienia problemowego omówionego na wykładzie. Oceny z pierwszego etapu: : ndst-dst-dst plus; oceny z drugiego etapu: oceny: db-db plus-bdb; drugi etap egzaminu dostępny jest w przypadku pozytywnego zaliczenia pierwszego etapu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

Efekty kształcenia będą osiągane poprzez: tekst programowany, wsparty przez prezentacje wybranych zagadnień na platformie MsTemas, indywidualną lekturę materiałów wysłanych na platformę MsTeams; efekty kształcenia weryfikowane będą egzaminem;

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny końcowej:

- 70% egzamin/test;

- 30% ocena co najmniej dobra na zaliczeniu ćwiczeń;

FORMA EGZAMINU

1/ Egzamin będzie miał formę pisemną.

2/ Egzamin będzie składał się z dwóch poziomów:

2.1. Poziom obowiązkowy:

2.1.1. tekst z 10 pytaniami wymagającymi krótkich odpowiedzi opisowych;

2.1.2. ocena: dst plus (3.5); dst (3.0); ndst (2.0)

2.1.3. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 6 pytań;

2.1.4. Kryterium oceny odpowiedzi na pytania: zgodność- poprawność – zupełność.

2.1.4. II termin (poprawka): podczas sesji poprawkowej 2024.

2.2. Poziom dodatkowy:

2.2.1. praca pisemna: odpowiedź na wybrane zagadnienie problemowe

2.2.2. ocena: bdb (5.); db plus (4.5.); db (4.0)

2.2.3. Kryteria oceny pracy:

- zgodność odpowiedzi;

- poprawność odpowiedzi;

- zupełność/wyczerpanie tematu.

2.2.4. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny będzie prawidłowa odpowiedź na poziomie co najmniej 60 %.

Uwagi:

III rok, I stopień, wykład

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)