Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy postępowania cywilnego [WP-AD-1-PPC3-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy postępowania cywilnego [WP-AD-1-PPC3-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-08 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-15 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-22 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-05 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomira Kotas-Turoboyska
Literatura:

Literatura podstawowa (aktualne wydania):

M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski (red.) – Postępowanie cywilne. Vademecum., Warszawa 2023, Wyd. 1

Literatura uzupełniająca (aktualne wydania):

1. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

2. T. Zembrzuski (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II, Koszty sądowe w sprawach

cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe Warszawa 2020;

3. A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I - II., LEX el. wydanie aktualizowane;

4. K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński – Postępowanie cywilne. Kompendium., Warszawa 2020, Wyd. 17

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia postępowania cywilnego;

2. Strony i uczestnicy procesu cywilnego oraz podstawowe zagadnienia z nimi związane (zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna);

3. Pełnomocnicy i sposób sporządzania pełnomocnictwa;

4. Czynności procesowe;

5. Wartość przedmiotu sporu - pojęcie i sposoby jej ustalenia w praktyce;

6. Pisma procesowe - wymagania formalne i sposób ich sporządzania oraz wnoszenia;

7. Pozew - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

8. Koszty postępowania - pojęcie, ustalanie wysokości kosztów postępowania, zasady orzekania o kosztach postępowania, wynagrodzenie pełnomocnika;

9. Terminy w procesie cywilnym;

10. Apelacja - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

11. Zażalenie - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

12. Skarga na orzeczenie referendarza - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

13. Skarga na przewlekłość postępowania

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

I. OPIS METOD DYDAKTYCZNYCH

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym ze wsparciem kontaktu asynchronicznego z wykorzystaniem platformy Moodle.

Kontakt na dyżurach, za pomocą platformy Moodle oraz e-mail.

Wykład problemowy. Wykład konwersatoryjny. Studium przypadku. Sytuacyjna.

II. SPOSOBY WERYFIKACJI METOD DYDAKTYCZNYCH

Student w ramach zaliczenia rozwiązuje trzy zadania egzaminacyjne każde po 10 pkt, oceniane w skali 0-10 pkt każde. Student może zdobyć 30 punktów.

Ocena końcowa obliczana wg. poniższej skali przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych przez studenta:

18 pkt i mniej - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna zaliczeniowa -Student w ramach zaliczenia rozwiązuje trzy zadania egzaminacyjne każde po 10 pkt, oceniane w skali 0-10 pkt każde. Student może zdobyć 30 punktów.

Ocena końcowa obliczana wg. poniższej skali przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych przez studenta:

18 pkt i mniej - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

Uwagi:

III rok, I stopień, ćwiczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)