Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa pracy [WP-AD-1-PPRP-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy prawa pracy [WP-AD-1-PPRP-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-17 16:45 : 18:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-04-24 16:45 : 18:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-08 16:45 : 18:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-15 16:45 : 18:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-22 16:45 : 18:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Czarnecki
Literatura:

Literatura będzie podawana na zajęciach. Obowiązuje wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej do wykładu.

Zakres tematów:

Zajęcia stanowią uzupełnienie wykładu pt. podstawy prawa pracy. W ich ramach wiedza teoretyczna przekazywana na wykładzie będzie pogłębiana z założeniem, że ważnym elementem jest kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych szczególnie w odniesieniu do zagadnienia czasu pracy, wynagrodzeń i urlopów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne służące realizacji kompetencji i umiejętności społecznych są realizowane przez wykład konwersatoryjny, dyskusję, metodę sytuacyjną.

Sposobami weryfikacji umiejętności i kompetencji społecznych są

ocenianie ciągłe, ustne kolokwium końcowe (3 pytania otwarte, 10 min).

Na NZAL:

EK1 nie wykazuje zainteresowania prawem pracy, nie czyta publikacji z zakresu prawa pracy

EK2 nie zna lub nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu prawa pracy

EK3 nie potrafi interpretować ani krytycznie oceniać przepisów prawa pracy

EK4 nie potrafi posługiwać się przepisami prawa pracy w praktyce

EK5 nie jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Na ZAL:

EK1 wykazuje zainteresowanie prawem pracy, czyta publikacje z zakresu prawa pracy

EK2 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy

EK3 potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy prawa pracy, wykorzystując w tym celu dorobek doktryny oraz orzecznictwo

EK4 potrafi posługiwać się przepisami prawa pracy w praktyce

EK5 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Przy zaliczeniu student będzie otrzymywał ocenę według skali ocen przewidzianej w regulaminie studiów w zależności od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne służące realizacji kompetencji i umiejętności społecznych są realizowane przez wykład konwersatoryjny, dyskusję, metodę sytuacyjną.

Sposobami weryfikacji umiejętności i kompetencji społecznych są

ocenianie ciągłe, ustne kolokwium końcowe (3 pytania otwarte, 10 min).

Na NZAL:

EK1 nie wykazuje zainteresowania prawem pracy, nie czyta publikacji z zakresu prawa pracy

EK2 nie zna lub nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu prawa pracy

EK3 nie potrafi interpretować ani krytycznie oceniać przepisów prawa pracy

EK4 nie potrafi posługiwać się przepisami prawa pracy w praktyce

EK5 nie jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Na ZAL:

EK1 wykazuje zainteresowanie prawem pracy, czyta publikacje z zakresu prawa pracy

EK2 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy

EK3 potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy prawa pracy, wykorzystując w tym celu dorobek doktryny oraz orzecznictwo

EK4 potrafi posługiwać się przepisami prawa pracy w praktyce

EK5 jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

Przy zaliczeniu student będzie otrzymywał ocenę według skali ocen przewidzianej w regulaminie studiów w zależności od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia

Uwagi:

I rok, I stopień, ćwiczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)